Foto: Jackon

Styrket 2019-resultat for Jackon

Jackon-gruppen nådde en omsetning på tre milliarder kroner og et driftsresultat før avskrivninger på 226 millioner kroner i 2019.

Det skriver Jackon i en pressemelding.

2019-omsetningen utgjør en reduksjon på to prosent i forhold til omsetningen i 2018, noe som, ifølge pressemeldingen, i hovedsak skyldes lavere salgspriser. Driftsresultatet (EBITDA) på 226 millioner kroner utgjør dog en forbedring fra 2018, da Jackon hadde et driftsresultat før avskrivinger på 168 millioner kroner.

Finansdirektør Hege Buer sier seg fornøyd med utviklingen.

‒ Etter et meget vanskelig år i 2018 med høye råvarepriser og pressede marginer må vi si oss fornøyde med resultatfremgangen i 2019. Solgte volumer i konsernet var på nivå med forrige år, men reduserte råvarepriser gjorde at marginene kom tilbake på et mer normalt nivå til tross for noe lavere salgspriser, sier Buer.

‒ Starten på 2020 har alt i alt vært bra, til tross for en krevende situasjon med mye fokus på koronapandemien. Markedene i Norden har vært tilnærmet på normalt nivå mens det har vært mer utfordrende utenfor Norden, noe som gjorde at vi måtte redusere kapasiteten ved våre fabrikker i Tyskland og Belgia i april og mai. Nå er imidlertid alle ansatte tilbake på jobb og heldigvis friske og raske etter en krevende tid. Vi er naturlig nok usikre på hvordan utviklingen i andre halvår og fremover vil bli. Vi må nok forvente vanskeligere markeder «post korona». Heldigvis har vi i Jackon en solid finansiell stilling, så vi er uansett godt rustet til å møte eventuelle utfordringer i tiden som kommer, legger Buer til i pressemeldingen.