- Styrker kommuneøkonomien

Kommunene får 1,3 milliarder kroner ekstra i år og 6,5 milliarder kroner i økte frie inntekter neste år, sammenlignet med opprinnelig budsjett for 2009. Slik vil vi skaffe folk et bedre tilbud der de bor, sier Senterpartiets leder Liv Signe Navarsete.

- For Senterpartiet er lokal velferd viktigst. Vi vil fortsette med å ruste opp skole, omsorg og veier, sier partileder og samferdselsminister Navarsete.

Hun påpeker at regjeringen så langt har økt tallet på årsverk i kommunene med 30.000. Flere barnehageansatte, omsorgsarbeidere og lærere har gjort tilbudet bedre under denne regjeringen, sier hun.

Fylkeskommunene vil fra 2010 bli den nye store veieieren i Norge. Vi satser på det nye fylkesveinettet og fylkene blir tilført 6,9 milliarder kroner som skal gjøre dem i stand til å overta ansvaret for 17.200 kilometer riksvei og 78 ferjesamband, ifølge statsråden.

På Senterpartiets og regjeringens skryteliste står også 518 millioner kroner til kjøp av posttjenester, økte lånerammer på 1,5 milliarder kroner til Innovasjon Norge nærmere 300 millioner kroner til tiltak mot skred. opprustning av presteboliger og investeringer i landbruk og skogskjøtsel.