Styrker frivillige organisasjoner

Regjeringen vil gi frivillige organisasjoner 1 milliard kroner ekstra i årene 2008 og 2009 som kompensasjon for tapte inntekter fra spilleautomater.

- Fra 2010 blir milliarden en varig årlig overføring gjennom økt overskudd fra Norsk Tipping, sier kulturminister Trond Giske (Ap).

Sammen med finansminister Kristin Halvorsen (SV) presenterte Giske fredag stortingsmeldingen om de frivillige organisasjonene.

- Tiltakene i meldingene vil i sum gi frivilligheten i Norge bedre rammevilkår og mer forutsigelighet, sier Giske til NTB.

Ett av tiltakene som lanseres er å utvide frivillige organisasjoners mulighet til å lønne deltidsledere og aktivitetsledere uten å betale arbeidsgiveravgift. I dag må frivillige lag betale arbeidsgiveravgift dersom de hyrer inn og betaler en aktivitetsleder, for eksempel til en sommerleir for barn, mer enn 30.00 kroner i lønn. Regjeringen hever taket til 45.000 per aktivitetsleder - og fra 300.000 kroner til 450.000 totalt per organisasjon.

Videre lanserer regjeringen en ny ordning som innebærer at den enkelte bruker av Norsk Tippings spill selv kan bestemme hvilken organisasjon eller hvilket lag som skal få nyte godt av 5 prosent av beløpene vedkommende satser.

Regjeringen tror denne ordningen, som har fått navnet «grasrotandelen», vil styrke hele frivilligheten.