Styrets oppgaver og ansvar

StedOslo, Norge
ArrangørBDO
Fra02.12.2014
Til02.12.2014
TidspunktTirsdag kl 8.30 - 11.00

Kravene til styret og dets medlemmer blir stadig sterkere og mer kompliserte. Styremedlemmer stilles stadig oftere i personlig ansvar for beslutninger tatt i fellesskap, og fallgrubene er mange.

Som en av de største revisjons- og rådgivningsvirksomheter i Norge har vi inngående erfaring med styreprosesser og -lovgivning, i tillegg til solid kompetanse på regnskapslovgivningen. Kjenner du til de krav som stilles til deg og de rettigheter du har som eksisterende eller kommende styremedlem?

Foredragsholder på dette seminaret, som er et av BDOs mest populære, er statsautorisert revisor Kjetil Rivelsrud Foruten lang fartstid som styreleder i BDO har han mange års erfaring som revisor, konsulent, økonomidirektør og managing partner.

I dette seminaret om styrets ansvar og oppgaver vil vi bl.a. komme inn på følgende:

Styrets rolle:

– God eierstyring og selskapsledelse

Styrets ansvar:

· Styrets forvaltningsansvar

· Styrets tilsynsansvar

· Styrets informasjonsansvar

· Oppfølging av økonomisk situasjon og handleplikt ved tapt egenkapital

· Erstatningsansvar

Styrets oppgaver:

· Saksbehandling

· Økonomi og regnskap

· Plikter og rettigheter

· Bedrifter i krise

Kurset egner seg best for: ledere og styremedlemmer i mindre og mellomstore selskaper, konsulenter, gründere og andre som har interesse for temaet. 

Påmeldingsfrist: 28. november

Hjemmeside