Styreledere må forklare seg for Stortinget

Fem styreledere i statlige og halvstatlige selskaper møter fredag i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité for å redegjøre for lønnspolitikken overfor direktørene.

Komiteen vil ha svar på hvorfor styrene har gitt direktører og ledere millionpåslag i lønn og honorar samtidig som staten har sagt at lønnsutviklingen skal være moderat og lønnsnivået rimelig.

De fem styrelederne som skal spørres ut er Terje Vareberg, Hydro; Svein Rennemo, Statoil; Grace Reksten Skaugen, Entra; Ingeborg Moen Borgsrud, NSB og Tom Knoff, Argentum.

Riksrevisjonens rapport
Bakgrunnen for høringen er tall fra Riksrevisjonen. Her kommer det fram at lederne i seks statlige selskaper har fått en personlig lønnsøkning på over 1 millioner kroner i perioden 2007-2009. Dette gjelder for sjefene i Statoil, NSB, Entra, Kongsberg Gruppen, Telenor og Statkraft.

I Statoil fikk toppsjefen, Helge Lund, en lønnsøkning på 1,8 millioner kroner over to år. Telenorsjefen Jon Fredrik Baksaas fikk 1,5 millioner kroner i lønnsøkning fra 2007 til 2009. På to år fikk Entras leder, Kyrre Olaf Johansen, 3,4 millioner kroner i personlig lønnsøkning.

I nesten alle selskapene, 36 av 43 selskaper, tjener administrerende direktør mer enn statsministeren. I 20 av selskapene tjener lederne dobbelt så mye som statsministeren.

Næringsminister Trond Giske (Ap) må også møte. Komiteen vil vite hva Næringsdepartementet har gjort for å sikre moderasjon i lederlønnsutviklingen.

– Mindre moderat
Riksrevisjonen konkluderer med at «lederlønnsutviklingen framstår som mindre moderat etter at regjeringen i 2007 iverksatte tiltak som skulle bidra til moderasjon».

Av rapporten går det fram at den gjennomsnittlige lederlønnsveksten i de statlige selskapene i perioden 2007-2009 har vært dobbelt så høy som den generelle lederlønnsveksten i norske selskaper. Den årlige lederlønnsveksten i statlige selskaper var i denne perioden høyere enn i perioden 2004-2007.

Dette står i sterk kontrast til stortingsmelding 13 2006-2007 der regjeringen slår fast at veksten i lederlønninger har vært høyere enn ønskelig, og at det var behov for tiltak som gir aksjonærene større innflytelse over fastsettelse av lederlønningene. Regjeringen sier i meldingen at den vil sikre moderasjon i lederlønninger i selskaper der staten er en betydelig eier.

I dagens retningslinjer heter det at lederlønnsnivået i de statlige selskapene skal være konkurransedyktig, men at de ikke skal være lønnsledende innenfor sine bransjer.