Strømpriser og miljøkrav tvinger Hydro til kutt

Økende priser på elektrisk kraft i Europa, kombinert med miljøkrav, tvinger Hydro til å avvikle produksjon av råaluminium i Høyanger og to steder i Tyskland.

Hydros styre vedtok torsdag at Søderberganlegget ved metallverket i Høyanger skal stenges før årsskiftet. I vedtaket heter det at fortsatt produksjon også neste år ville påføre Hydro betydelige økonomiske tap. Myndighetenes miljøkrav er årsaken til at Søderberglinjen uansett måtte stenges i 2006. Minst 90 ansatte rammes av nedleggelsen. Store kutt i Tyskland Nedleggelsen i Norge er liten sammenlignet med det som Hydro nå må gjennomføre i Tyskland. I løpet av neste år skal aluminiumsverket i Stade avvikles og 420 ansatte blir arbeidsledige. I Hydros deleide aluminiumsverk i Hamburg vil smeltekapasiteten være avviklet før utgangen av 2005. Dermed mister ytterligere 450 personer jobben. En sterk økning i kraftprisen i Tyskland har tvunget oss til å iverksette disse tiltakene, sier konserndirektør Jon-Harald Nilsen som leder Hydros aluminiumsvirksomhet. Han sier liberaliseringen av kraftmarkedet ikke har skapt et effektivt elektrisitetsmarked innen EU. I stedet er det kommet nye tillegg i kraftprisen som har ført den opp på et nivå der det ikke lenger er mulig å opprettholde energiintensiv industri. Nye arbeidsplasser I vedtaket om nedleggelse i Høyanger er det åpnet for at driften kan fortsette også i første kvartal neste år dersom det ikke lykkes å skaffe nytt arbeid til de 90 som blir arbeidsledige. Bare 140 ansatte er nødvendig for å fortsette driften i Høyanger der Hydro skal produsere 55.000 tonn primæraluminium i året. I vedtaket er det også en åpning for at radikalt endrede forutsetninger, som for eksempel en sterk økning i markedsprisene, kan gi grunnlag for fortsatt drift i Høyanger også neste år. Det er imidlertid ikke noe i sakspapirene som tilsier at en slik utvikling er ventet. Nedskrevet Da Hydro kjøpte det store tyske aluminiumsverket VAW i 2002 ble det ikke tatt tilstrekkelig høyde for kommende prisstigninger på elektrisk kraft. Det oppdaget Hydro ganske raskt og har allerede avskrevet verdiene både i Stade, Hamburg og Høyanger. Selve omstruktureringen er imidlertid beregnet til å koste rundt en milliard kroner. Til gjengjeld vil driften etter at omstruktureringen er gjennomført ha en utgiftsside som er 800 millioner kroner mindre enn i dag. Hydro produserer i år om lag 1,8 millioner tonn primæraluminium. Omstruktureringene vil redusere den årlige produksjonen med om lag 185.000 tonn.