Illustrasjonsfoto

Strømprisene gikk kraftig opp i 2016

Den gjennomsnittlige strømprisen for husholdninger gikk betydelig opp i fjor sammenlignet med 2015. Prisen gikk opp med 18 prosent. 

Gjennomsnittsprisen lå på 31,6 øre per kilowatt, før avgifter og nettleie, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

I 1. kvartal betalte husholdningene i gjennomsnitt 28,7 øre per kilowatt for strømmen, mens prisen i 4. kvartal var steget til 37,6 øre/kWh. Økningen kan blant annet sees i sammenheng med utviklingen i vannstanden i norske magasiner i perioden, ifølge SSB.

Medregnet avgifter og nettleie kom den totale strømprisen i fjor opp i 91,8 øre per kilowatt i gjennomsnitt. Det er 14 prosent høyere enn i 2015.

Tallene viser også at det i fjor, i motsetning til tidligere år, var billigere med fastprisavtaler. Prisene på fastprisavtaler lå på mellom 28,5 og 30,5 øre per kilowatt i gjennomsnitt, avhengig av lengde på kontraktene, mens elspotprisen gjennomsnittlig lå på 30,2 øre per kilowatt. For variable kontrakter betalte husholdningene 35,2 øre.

Over 70 prosent av strømmen solgt til husholdningene ble solgt via kontrakter tilknyttet elspotprisen, som normalt er den billigste i gjennomsnitt over året.