Strømprisene bidro mest til prisvekst

Strømprisene bidro sterkest til prisveksten i fjor. I løpet av året steg konsumprisindeksen med 2,3 prosent, mot en årsvekst på 1,6 prosent i 2005.

Prisveksten justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) var på 0,8 prosent i fjor, viser tallene fra Statistisk sentralbyrå. Fra november til desember gikk prisveksten ned med 0,4 prosent. Tolvmånedersveksten i KPI-JAE, som er et av nøkkeltallene Norges Bank legger vekt på i sin rentesetting, var på 1,0 prosent. Det er eksakt hva analytikerne ventet på forhånd, men høyere enn hva Norges Bank la til grunn i sin siste inflasjonsrapport.