Strømmer til fagforeningen

Tradisjonelt sett har ikke fagorganisering vært så populært blant teknologistudenter, men nå strømmer de til fagforeningen.

- Ved noen av skolene har vi hatt en medlemsøkning på flere hundre prosent den siste tiden, sier leder for NITO Studentene, Kristin Nytræ. Tall fra oktober viser at NITO Studentene har hatt en økning på 15,26 prosent hittil i år. Siden 2001 har NITOs studentorganisasjon økt med 126,1 prosent, eller fra 2272 til 5136 medlemmer. I samme periode har NITO økt med 17,1 prosent, og moderorganisasjonen har i dag 52 825 medlemmer. Spesielt ved noen utdanningssteder har økningen vært formidabel. - Blant annet har vi ved NTNU fått over 100 nye medlemmer den siste tiden, forteller Kristin Nytræ. - Vi leser stadig i media om teknologi- og industribedrifter som legges ned eller nedbemanner. Dette er nok en sentral grunn til at teknologistudentene nå trekker til fagforeningen. Vi opplever at de ser mer nytten av hvor viktig det er å stå sammen. Mange av teknologistudentene er også eldre enn gjennomsnittet. Jeg tror at når man blir 23-24 så blir man mer bevisst på å slåss for de rettighetene man har i arbeidslivet og skjønner mer hva en fagforening står for, sier Nytræ. Samtidig ser hun at studentene også er opptatt av de kommersielle fordelene som et fagforeningsmedlemskap bringer med seg. - Blant annet de gunstige forsikringsordningene for PC og innbo gjør det attraktivt å organisere seg, sier hun. NITO Studentene rekrutterer fra alle landets høgskoler og universiteter som tilbyr real- og teknologifag. NITO Studentene er studentorganisasjonen til NITO, landets største fagorganisasjon for ingeniører og teknologer med mer enn 52 000 medlemmer.