Strøm Gundersen bygger Søndre Bondi Terrasse i Asker

Strøm Gundersen AS, der AF Gruppen er hovedaksjonær, er valgt av Søndre Bondi Park AS som entreprenør for oppføring boligprosjektet Søndre Bondi Terrasse like utenfor Asker sentrum.

Søndre Bondi Park AS er eid 50 prosent av AS Elje og 50 prosent av OBOS Nye Hjem AS.

Avtalen gjelder oppføring av 66 leiligheter fordelt på to salgstrinn. I alt seks blokker skal oppføres over et felles underjordisk parkeringsanlegg. I tillegg skal det opparbeides både offentlig og private adkomstveier, p-areal, gangareal, lekeplasser og grøntanlegg på ca. 10 mål.

Kontrakten er en totalentreprise og har en verdi på 167 millioner kroner ekskl. mva. Byggearbeidene forventes å starte høsten 2016. Det er tatt forbehold om tilstrekkelig forhåndssalg før igangsetting. Byggetid er 18 måneder.