Strid om lønnsøkning til norske politikere

De tre regjeringspartiene er sterkt uenige om hvor mye mer norske politikere bør få i lønnsøkning. Senterpartiets Per Olaf Lundteigen mener forslag om en langt større lønnsvekst for politikerne enn for folk flest er svært uklokt.

SV går også imot den foreslåtte økningen, som partiet mener vil skape politikerforakt. Stortingspresident Thorbjørn Jagland (Ap.) sier at de folkevalgte selvsagt kan se bort fra anbefalingene om økninger fra lønnskommisjonen Stortinget selv har tilsatt. Stortingets lønnskommisjon har ifølge Aftenposten gått inn for å heve statsministerens lønn med 4,8 prosent, de menige statsrådenes med 4,3 prosent og stortingsrepresentantenes med 3,9 prosent. Folk flest i Norge kan regne med en lønnsvekst på 3,0 til 3,5 prosent. Lederlønninger og lønninger for regjering og Storting har stor betydning for hvordan lønnsoppgjøret kommer til å bli, sier Per Olaf Lundteigen. På spørsmål om dette betyr at feite tillegg for politikere kan føre til at arbeidsplasser forsvinner, svarer han: Helt opplagt. Stortingets lønnskommisjon har vært ledet av tidligere riksmeklingsmann Reidar Webster, som overfor Aftenposten ikke vil begrunne forslaget. Stortinget har ikke bedt om en begrunnelse, og da er det ikke spesielt fornuftig å gi begrunnelsen til andre, sier Webster.