Arkivfoto: Tore Meek / NTB scanpix

Tore Meek NTB scanpix

Strengere dekkregler for tunge kjøretøy

Fra nyttår blir det krav om vinterdekk for tilhengere over 3 500 kg. Dette er en utvidelse av dagens krav som bare gjelder motorvogner. Kjøretøy som brukes i anleggsarbeid er unntatt kravet.

I fjor ble det påbudt med vinterdekk på tunge motorvogner. Utvidelsen innebærer at biler og tilhengere til biler som hver har tillatt totalvekt over 3500 kg vil få påbud om vinterdekk på alle aksler fra 1. januar 2015.

- Påbud om vinterdekk er et viktig tiltak både for trafikksikkerheten og framkommeligheten på vinterstid, sier direktør Bodil Rønning Dreyer i Statens vegvesen i en pressemelding.

Kravet vil gjelde i perioden 15. november til 31. mars. Samferdselsdepartementet har bestemt at påbudet trer i kraft 1. januar 2015.

Kjøretøy som er 30 år eller eldre og som ikke brukes i kommersiell transport, kjøretøy som brukes i anleggsarbeid og til og fra slike anlegg, mobilkraner, og kjøretøy i forsvarets tjeneste som hovedsakelig kjører i terreng, er unntatt fra kravet.