Streik i private barnehager

Opposisjonen støtter den politiske streiken de private barnehagene starter klokka 12 i dag mot regjeringens forslag til nytt finansieringssystem for barnehagene fra 2011.

Regjeringen foreslår at kommunene skal ha en finansieringsplikt overfor ikke kommunale barnehager som etableres før 1. januar 2011. For barnehager som etableres etter dette, foreslår regjeringen at kommunene skal ha frihet til å vurdere om barnehager skal motta kommunalt tilskudd.

- Dette er et alvorlig anslag mot retten til å etablere og drive alternative pedagogiske tilbud. KrF støtter de private barnehagenes kamp. Barna har krav på et likeverdig tilbud uansett hva slags barnehage de går i, sier KrF-leder Dagfinn Høybråten.

- Kommunene får fra 2011 hele ansvaret for barnehagesektoren. Barnehagesektoren er svært mangfoldig og vi mener at kommunene best kan tilpasse tilbudet til lokale forhold, svarer kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell (SV).

Regjeringen mener det vil være i kommunens interesse å gi de private barnehagene økonomiske rammevilkår som gjør at tilbudet i kommunene opprettholdes.