Straume Sjøfront

Foto: Ståle Fjell, Veidekke EntreprenørAnleggsleder Ørjan Hatlevik i Veidekke Entreprenør på en av takterrassene i B6.

Ved Straumsundet i Fjell kommune har Veidekke Entreprenør AS ført opp to blokker med til sammen 58 leiligheter.

Fakta

Sted: Straumsundet, Fjell kommune

Prosjekttype: Nybygg, leiligheter

Kontraktssum uten merverdiavgift: 180 millioner kroner

Byggherre: Straumesundet Bolig

Total-/hovedentreprenør: Veidekke Entreprenør

Arkitekt: LINK arkitektur (B5) og b+b arkitekter (B6)

Landskapsarkitekt: Smedsvig Landskapsarkitekter

Rådgivere: RIB: SKALA rådgivedne ingeniører l RIV:
Structor Bergen l RIE: M. Thunestvedt l RIAku, RIG: Sweco l
RIBr: Konsepta

Underentreprenører og leverandører: Ferdigbetong: Ølen Betong l Grunn- og natursteinsarbeider: Sartor Maskin l Anleggsgartner: Anleggsgartner Askeland l Betonggulv og summing: Hummervoll l Drypptak: Warmbrodt l Innerdører: Swedoor l Glass/skyvedører: Bue Aluminium l Vinduer: Mestervindu l Trapper, rekkverk, balkongskiller: Montal l Maler: Malermester Urdal l Parkett: Bo Andren l Rørlegger: Chr. M. Vestrheim, Oswald Jørs og Sartor VVS l Elektro: M. Thunes-tvedt l Ventilasjon: GK Inneklima l Sprinkler: Tore Eide l Lås og beslag: Heikki Bruvik l Blikkenslagerarbeider: Vidar Venge l Garasjeport: Portmann l Boder/
gjerder: Solheim Gjerdenett l Boss-sug anlegg: Bossug l Småbåtanlegg: Valen Marina l Kjøkken: HTH Kjøkken l Prefab balkonger og trapper: Nobi Voss l Byggevarer: Optimera l Heis: ThyssenKrupp Elevator l Stålarbeider: Johs Sælen & Sønn l Badekabiner: Brødrene Dahl l Branntetting: Firesafe l Mur/flis: Fyllingen Flis & Mur

Tiltakshaver er Straumesundet Bolig AS, som eies av Stangeland Holding og Forvalting AS, Trend Eiendom AS og Veidekke Eiendom AS.

Bygg B6 er tegnet av b+b arkitekter AS mens B5 er tegnet av LINK Arkitektur AS. Smedsvig Landskapsarkitekter har planlagt uteområdene. Byggingen har skjedd i totalentreprise.

B5 har seks etasjer pluss vinterhager og private terrasser på tak. B6 har seks etasjer (to etasjer er parkeringsanlegg). En viktig del av prosjektet er en 355 meter lang gang- og sykkeltunnel fra tomten til Kystbygarasjen, som ligger under Sartor Storsenter og Sartorparken.

Kontraktssummen er på cirka 180 millioner kroner uten mer-verdiavgift. Byggestart var i august 2016, og de to byggene ble fullført i juni i år.

Takhager

Leilighetene varierer fra 50 til 166 kvadratmeter og har høy standard. Alle leilighetene har vestvendte balkonger eller terrasser (noen leiligheter har også sørvendte balkonger). Begge byggene har private takhager. Solforholdene er gode. Alle leilighetene har vestvendte stuevinduer. Fra leilighetene er det utsikt mot sjøen, Straumsundet og Bildøy.

Parkering skjer i to underetasjer under B6. Uteområdene er påkostet, med park, båtplasser, natursteinsmurer og sitte-grupper. Både bygg og uteområder har universell tilkomst. Gjesteparkering skjer i parkeringsanlegget og eventuelt i Kystbygarasjen.

Anleggsleder Ørjan Hatlevik i Veidekke Entreprenør forteller at byggingen av Straume Sjøfront har gått bra, men ikke uten utfordringer.

– Været kan være tøft her ute. Ved betongstøp i vinter måtte vi i lengre tid tilpasse arbeidet etter tider for flo og fjære. Det ligger en høyspentkabel som gir elektrisk strøm til Sotra og Kollsnes i grunnen og vi måtte være svært for-siktige når vi krysset dem, med vakter, varsling og sikker jobbanalyse. Vi fikk god hjelp av BKK til å gjøre arbeidet riktig,sier Hatlevik.

Naturlig materialpalett

Sivilarkitekt Bjørn Ivar Heggelund i b+b arkitekter forteller at blokk B6 inne-holder 26 leiligheter og en under-liggende parkeringskjeller på to plan som også strekker seg under felles grøntanlegg FGA3 til det fremtidige bygget B4. Kjellerne har plass til boder og tilsammen 82 biloppstillingsplasser for blokk B6 og blokk B5. Adkomst til innganger B6 skjer fra gateplan med rampe opp til gårdsrom/ uteareal FGA3 og inn på baksiden mot øst på kote +6,0.

– Bygget har en enkel og naturlig materialpalett med mørk grå plate-kledning mot gyllent treverk. Fasadene er delt opp på en slik måte at gavlene framstår slankere, og langsidene brutt opp. Mot Bildøyvegen er trappetårn markert med trekledning, noe som gir en tydelig markering av hovedinngang samtidig som lengdevirkningen av fasaden brytes opp. Fasaden mot vest er gitt en høy andel av glass og gir oppholdsrommene god kontakt til sjø og gatetun, med påhengte balkonger som bånd utenpå. Fasaden har trekledning for å gi en lun følelse for beboerne som er ute på balkongene. Det er lagt opp til en oppbrytning av balkongfasaden med skjermer av perforerte metallplater og brudd i de sammenhengende balkongbåndene. Dette vil gi fasaden ett varierende spill i lys og skygge ettersom solen beveger seg fra sør til vest. Balkonger er tenkt med glass-rekkverk for å gi beboere best mulig utsyn inne fra oppholdsrom og samtidig lette uttrykket av fasaden, sier Heggelund.

Rom for bedre liv

Arkitekt Sonja Fastenrath i LINK Arkitektur forteller at arkitektfirmaets visjon er å skape rom for bedre liv. I dette ligger det å tilrettelegge så vel innemiljø som utemiljø for de mennesk-ene som skal bruke og oppholde seg der.

– Ved å få muligheten til å være med i utviklingen av bolig-prosjektet B5 ved Straume sjøfront, føler vi at vi har oppnådd mye av vår visjon. Det har vært viktig for oss å bruke de stedlige kvalitetene og bringe de inn i prosjektet på best mulig måte og samtidig skape et bygg med særpreg og identitet. Torget og leilighetene ligger tett på sjøen, med båtbrygge og promenade i front, og som arkitekter har vi ønsket å maksimere mulighetene som lå til grunn for å tilrettelegge for et godt liv ved fjorden, sier Fastenrath.

Nesten alle leiligheter er gjennomgående og orienterer seg med stue og balkonger mot Straumsundet i vest, mens soverommene har vinduer mot øst. Endeleilighetene får lys fra tre sider. Variert leilighetsmiks dekker livsfaser og forskjellige behov.

Balkongelementene er trapesformede og montert speilvendt mot hverandre, både i horisontal og vertikal retning.

– Dette grepet åpner for mer sollys på balkongene og på fasaden, samtidig som det sammen med de skrånende balkongskille-veggene skaper et bølgemønster som forandrer seg avhengig av betraktningsvinkel og gir et levende uttrykk. For å få gjennom-ført dette konseptet har det vært viktig med tidlig detalj-planlegging og god og nøyaktig utførelse på byggeplassen, sier Fastenrath.

Det er valgt robuste materialer med tanke på byggets beliggenhet rett ved sjøen.

Siden det er lagt mye vekt på formspråk og lys- og skygge-virkninger er det brukt avdempet fargevalg på bygget. Grå royalimpregnert tre fremstår nesten som ubehandlet kledning som har grånet i vind og vær over tid, bare med mindre farge-forskjeller. Svarte fasadeplater er brukt på første etasje og gir tyngde til sokkelen bygget hviler på. Det er valgt hvit tre-kledning på innsidene av balkongene som står i kontrast til de ellers mørke fargene og gjør at balkongene fremstår som enda mer lyse, åpne og romslige.

Sjønær park

Området sør for bygg B5 er ment som et parkområde med nærhet til sjø og med gode sitte- og oppholdsmuligheter.

– Arealet vil ha et dekke av grus og gress. Området møbleres med benker. Halvparten av disse må utstyres med arm- og rygglene, ut fra krav om universell utforming. Det etableres terrengformer innenfor gressarealene. De vil variere fra én til to meter i høyden. Hensikten er å skape mer intime og nære oppholdsarealer, i tillegg til at man på denne måten får brukt overskuddsmasser på tomten. Terrengformene kan brukes til lek og aking, og vil bidra til å skape et mer variert landskap i prosjektområdet. Det brukes tråkkheller gjennom det største gressarealet for å skape snarveier på tvers og hindre etablering av stier. Det opprettes et fysisk skille mellom grus og gressarealer. Dette vil gjøre skjøtsel og klipping av gresset lettere, og man slipper behovet for å kantstikke grusgangene jevnlig da kantene vil holde gresset på plass. Lengst sør i området etableres en steinpark med innslag av grønt. Kuppelsteiner fra tomten kan settes sammen til et skulpturelt arrangement, som kan fungere som et estetisk element og til lek. Vegetasjonen som brukes må være salttålelige, robuste og tåle vind, sier landskapsarkitekt Arne Smedsvig.

Dypkomprimerte masser

Straume Sjøfront ligger på Litlesotra og på nordsiden av brua over Straumsundet mellom Liltlesotra og Bildøy. Prosjektets regulerte område, utenom tilførselsvei, er på 11,3 mål. En stor del av tomten ligger på dypkomprimerte steinmasser fra utsprenging av Kystbygarasjen. Der bygg B6 står er det sprengt ut cirka 20.000 kubikkmeter faste masser, som er knust og brukt i prosjektet. I grunnen ligger høyspent, lavspent, fjernvarme, VA og søppelanlegg.

Royalimpregnert kledning

Begge byggene er tilnærmet rektangulære. Nederste etasje i parkeringsanlegget under B6 er støpt vanntett. Bærende konstruksjon består av plassbygde vegger og dekker i kom-binasjon med stålsøyler i gavler. Takene er flate, isolerte og tekket. Takhagene bæres av Sotrabjelken. Bygg B5 har grå royalimpregnert kledning og Cembrit-plater på fasadene, mens B6 har okergul royalimpregnert kledning og alubånd plater. Det er parkett på gulv i stuer, kjøkken og soverom og flis på bad og i fellesareal. Baderommene er kabiner produsert i Italia.

Balkongene er levert av Nobi Voss og festet fra en skinnegående kran. Det er 25 cm isolasjon i yttervegger (20 cm innblåst Isomax utenfor diffsperren og 5 cm Rockwool innenfor diffsperren) og i snitt 33 cm i takene.

Materialvalg er gjort ut fra at byggene står i sjøkanten med et saltholdig og tøft klima.

Straume Sjøfront er ført opp etter Tek10. Oppvarming skjer med viftekonvektorer i stue og kjøkken og med vannbåren gulvvarme på bad og er basert på nærvarme fra Kystbygarasjen. Alle leilighetene har balansert ventilasjon med varmegjenvinning.

Det er planer om å bygge ytterligere 200-250 leiligheter fordelt på flere byggetrinn i Straume Sjøfront.