Strakstiltak for svenske pendlere

Regjeringen beroliger svenske arbeidstakere som truer med å flytte tilbake til Sverige på grunn av nye regler om bostedsregistrering. En arbeidsgruppe skal finne en ny og bedre løsning.

Reglene stilles i bero i påvente av at gruppen innen 1. juni skal komme med nye forslag til registrering av utenlandske arbeidstakere.

– Svenske pendlere skal inntil videre ikke behøve å bli bostedsregistrert i Norge, sier finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap).

Tusenvis av svensker som har arbeidet i landet i mer enn seks måneder, ble bedt om å melde flytting til Norge da de i januar søkte om nytt skattekort.

Svenskene fryktet at de dermed ville miste mange rettigheter hjemme i Sverige. Regelendringen har vakt stor bekymring blant svensker som jobber i Norge. Saken er blitt slått stort opp i svenske medier.

Hensikten med endringen har vært å innskjerpe identitetskontrollen for arbeidstakere med midlertidig personnummer, såkalt D-nummer, og komme falske identiteter til livs. Inntil videre blir det en frivillig sak om utenlandske arbeidstakere vil melde flytting til Norge.

I en melding fra Finansdepartementet heter det at Skattedirektoratet har gitt instruks om at denne gruppen skal få skattekort, uavhengig av spørsmålet om bostedsregistrering.

- Byggeindustrien har også engasjert seg sterkt i denne saken - og det har vært en rekke innlegg og saker på bygg.no. Dette viser at det nytter å protestere når meningsløse vedtak gjøres i Skattedirektoratet og i andre offentlige organer, sier sjefredaktør Per Helge Pedersen.