Støydemping på Bardufoss

Forsvarsbygg har brukt vel 2500 m2 plater og en million kroner for å isolere støyen i Troms og Finmark verksted Bardufoss, tidligere Bardufoss sentralverksted.

 

– De ansatte merker vesentlig mindre støy i verkstedhallen, og i tillegg er arbeidsmiljøet blitt lysere, sier driftsleder for verkstedet, major Ovald Liavåg.

Arbeidet med støytiltakene i verkstedet på Bardufoss ble avsluttet i midten av januar, og sist uke skjedde den formelle overleveringen på at oppdraget var utført. Storegga AS var entreprenør, og underleverandør AG Kristoffersen AS utførte jobben med å skru fast platene.

Verkstedet sto ferdig i år 2000. I 2006 ble støyen i verkstedet en HMS-sak for forsvaret, og det ble da søkt om midler for å iverksette tiltak. Akustikken i hallen ble målt i desember 2006 og var på grensepunktet i forhold til verdiene. Nå er akustikken vesentlig bedre.

- Dessverre har det tatt lang tid før støyforholdene ble utbedret, men etter at midlene kom på plass høsten 2010, har det gått raskt., sier prosjektleder Anders Fjeld i Forsvarsbygg.

Det er brukt vel to måneder på arbeidet, og det er skrudd fast ca 2150 m2 plater (se bildet) i taket, og ca 372 m2 på veggene.

- Vi er fornøyd med at brukerne av verkstedet nå får en bedre hall å jobbe i, sier Halle Fossbakk i Forsvarsbygg.

Verkstedhallen på Bardufoss er et av landets største verksted med vel 1000 serviceoppdrag i året.