Stovner Senter

Kjøpesenteret helt nord i Oslo ble åpnet i desember 1975, og ble sist ombygget i 1998. Men det er først etter
rehabiliteringen og ombyggingen nå som Stovner Senter viser seg fra sin beste side og endelig henvender seg mot byen.

Stovner senter

Sted: Oslo

Prosjekttype: Rehabilitering og ombygging av kjøpesenter

Bruttoareal: 7.200 kvadratmeter nybygg, 22.000 kvadratmeter rehabilitering

Byggherre: Citycon Norge AS

Totalentreprenør: Veidekke Entreprenør AS

Kontraktsum eks. mva.: 213 millioner kroner

Arkitekt: Dyrvik Arkitekter AS

LARK og rådgiver miljø: SWECO Norge

Byggherreombud: ÅF Advansia

Rådgivere: RIB: Djerving l RIV: Engenius l RIE og utførende: Lysteknikk Elektroentreprenør l RIBR: PiD Solutions l RIA: ÅF Reinertsen l RIG: Multiconsult

Underentreprenører og leverandører: Grunnarbeider, utendørs VA og drenering: Håkanes Maskin l Peling: Seabrokers Entreprenør Service l Prefab betong: Loe Betongelementer: Glassfasader, glassdører, aluminiumsdører og vinduer: Profilteam l Branntetting, tre-, stål- og branndører: Brann & Sikkerhetsforum l Rullegitter: Haby Norske Sjalusier l Blikkenslager: Franke Onsrud Blikkslageri l Solavskjerming: Vental Hunter Douglas Project l Systemvegger, glassfelt og systemhimlinger: Bærum Byggmontering l Maler: Ullevål Malermesterforretning l Fliser: Viking Entreprenør l Gulvbelegg: Matteleverandøren l Membran og sparkling: Epoxy Betong Service l Murte piper og ildsteder: Pewi l Taktekking: Romerike Tak & Membran l Innvendige trapper og rekkverk: GBS Produkter l Rør: NRA Øst l Ventilasjon: Energima Prosjekt l Prefabrikkerte kjølerom: Metos l Rulletrapper og -bånd: Thyssen Krupp Rulletrapper l Løftebord: Castor mekaniske l Gjerder, porter og bommer: Windsor / GBS Produkter l Sykkelparkering: Haniss

Veidekke Entreprenør fikk etter en konkurranse tildelt totalentreprisen med samspill som har en verdi på 213 millioner kroner eksklusive avgifter. Byggherre er Citycon AS som har 52 kjøpesentre i Norden og i Baltikum, der 20 av dem ligger i Norge. ÅF Advansia har vært byggherreombud, mens Dyrvik Arkitekter har vært med på planleggingen siden 2010.

– Utfordringen med Stovner Senter var å få logistikken til å fungere. Både når det gjelder varemottaket som tidligere lå utildekket på bakkeplan, men også å få sydd sammen korridorforløpet. Det var flere butikkgater som var blindveier; der man tidligere måtte snu. Det var lett å miste oversikten over hvor man befant seg, det var derfor ønskelig med en mye bedre orientarbarhet. Det er også tre atrier med overlys som skal fungere som samlingspunkter i det nye senteret, forteller Anders Sølver Ritto i Dyrvik Arkitekter.

Utviklingsfasen
Veidekke ble i anbudskonkurransen valgt som totalentreprenør, der kriteriene var påslagspris, kompetanse, oppgaveforståelse og referanseprosjekter.

– Sammen med byggherre, ÅF Advansia og arkitekt satte vi oss ned sammen med rådgiverne i 2014. Vi formet prosjektet og kom etter hvert frem til en målpris, sier prosjektleder for Veidekke, Lars Sikkeland. Fysisk oppstart var i februar 2015.

Et viktig kriterium for Citycon var miljøprofilen. Nybygget skulle tilfredsstille kravene til Very Good etter BREEAM - NOR. For senteret i drift er det BREEAM In-Use som skal gjelde.

– Ettersom arbeidene våre skulle utføres mens senteret var i drift var det viktig å utarbeide detaljerte faseplaner for de berørte områdene. Fremdriften til nytt teknisk rom på taket av senteret var særskilt viktig da dette skulle ta over for det eksisterende som forsynte hele senteret med luft og som samtidig lå i et fremtidig butikkareal, understreker anleggsleder Markus Stellander i Veidekke.

Dagens kjøpesentre har lange åpningstider. Utenom søndagene, medfører det forholdsvis korte tidsvinduer i døgnet der arbeid med store støv- og støyutsatte utfordringer kan foregå. Veidekke har hatt en tett dialog med senterledelsen og med de tekniske entreprenørene. Det var mange rekkefølger som skulle holdes styr på og koordineres.

– Selv om det hadde vært praktisk kunne vi ikke uten videre stenge en handlegate mens vi holdt på. Da ville vi også ha stengt mange rømningsveier, påpeker Sikkeland.

Å snu seg rundt
I enhver rehabilitering er det alltid noe som dukker opp, uansett hvor mye som er planlagt og prosjektert. For Veidekkes del var det blant annet flytting av to eksisterende rulletrapper som ledet opp i plan tre. – De skulle på plass i et av atriene. Det viste seg at vi allikevel ikke klarte å lirke den rundt en av søylene. Det ble løst ved at en vegg til Narvesenbutikken måtte demonteres og rulletrappa dras gjennom der. Det var en utfordring av en spesiell karakter, som ble utført i løpet av to netter, sier Stellander.

Etter ombygging og et tilbygg på 7.200 kvadratmeter over to plan, er Stovner Senter med lager og varemottak nå på 61.500 kvadratmeter BRA, ekskludert p-huset. Kontrakten omfatter ikke bare nybygget, men også totalrehabilitering av 22.000 kvadratmeter, der 6.400 kvadratmeter er fellesarealer. Ombygging av de forskjellige leietakernes butikkarealer er ikke med i den opprinnelige avtalen, men er i de aller fleste tilfeller styrt og koordinert gjennom Veidekke. Veidekke har innredet for over 70 leietagere, noen er nye og noen har blitt flyttet internt i senteret. men så er butikkarealene også økt med vel 6.500 kvadratmeter.

Stovner Senter har nå et minimalistisk fargekart, der hvite, grå og sorte fliser utgjør paletten. Takhøyden i fellesarealer er hevet; kun ved at himlingen er lagt åpen, med synlige tekniske føringer som er malt mørkegrå.

Linjeparken
Hovedinngangen lå tidligere i nord, mens varemottaket lå eksponert i friluft mot Fossumveien i vest. Det arkitektoniske hovedgrepet er å bygge et overbygg i to etasjer mellom eksisterende bygningskropper og over varemottaket, og etablere ny hovedinngang og et bydelstorg mot Fossumveien. Trappe- og rampeanlegget ned mot Fossumveien er belyst, og beplantingen er gjort med stedlig vegetasjon. Arealet ligger på Citycons eiendom, men er ment å være et offentlig tilgjengelig område.

– Det lå som en bestemmelse i reguleringsplanen, som vi har utarbeidet sammen med Bymiljøetaten, at det skulle etableres et torg og en møteplass mot vest. Torget må ses i sammenheng med Bymiljøetatens satsning på en bydelspark, kalt Linjeparken. Det blir en park med rekreasjonsmuligheter og med flere aktivitetsområder med forskjellige typer ballspill. Dette er en del av Grorudalssatningen, forteller Ritto.

– Det nye tilbygget og bydels-
torget med trapper og ramper, vil sammen med Linjeparken og en opparbeidelse av Fossumveien, gi Stovner Senter en mer åpen og imøtekommende karakter og et mer urbant uttrykk, forklarer Ritto.

– Stovner Senter har med en ny hovedinngang og et bydelstorg endelig vendt ansiktet mot byen, sier Ritto. En del av det nye ansiktet er den nye fasaden i to plan mot best. Den er kledd med elokserte og perforerte aluminiumsplater, som har monterte lys som lyser oppover og danner et motiv av fjelltopper.