Jan Felix Ditlev-Simonsen (17) er betonglærling i BundeBygg og sikter seg inn mot en ingeniørutdanning etter at han har tatt fagbrev. (Foto: Svanhild Blakstad)

Stortrives som TAF-lærling

Jan Felix Ditlev-Simonsen (17) er inne i sitt andre år som TAF-lærling og stortrives med å kombinere skolegang og jobb ute på byggeplass.

Unggutten er betonglærling i BundeBygg og jobber for tiden på et prosjekt i Bjørvika. Om kort tid skal han over på et nytt arbeidssted, hvor han skal jobbe med rehabilitering. Yrkespraksisen kombinerer han med skolegang.

– Jeg jobber i to uker og har skolegang i tre uker, og det fungerer veldig bra. Jeg ønsker å bli ingeniør, så for meg er dette den beste veien å gå, sier Ditlev-Simonsen.

TAF står for tekniske og allmenne fag og er et fireårig utdanningsløp som gir dobbelt kvalifikasjon (se faktaboks).

Byggeindustrien møtte ham nylig på EBA Oslo og ByggOpps samling for rådgivere i ungdomsskolen, hvor tema var utdanning, jobb og karrieremuligheter i byggenæringen. Rundt 45 rådgivere fra Akershus og Oslo deltok og fikk høre flere ungdommer fortelle om sine utdanningsvalg innen byggfag og hvordan hverdagen arter seg som lærlinger i byggenæringen.

– Jeg visste allerede i ungdomsskolen at jeg ville sikte meg inn mot ingeniørfag. Da Kuben videregående skole presenterte seg på min skole, med sitt fireårige utdanningstilbud innen byggfag, var det et enkelt valg, sier han.

Som den eneste skolen i Oslo tilbyr Kuben yrkes- og studiekompetanse (YKS) innen bygg- og anleggsteknikk.

Krevende og givende på samme tid

Betonglærlingen finner det veldig givende å kombinere praksis og teori, men innrømmer at det krever betydelig innsats.

– Du må stå på. Det er hardt fysisk arbeid på byggeplassen, og det er også krevende når vi er på skolen med mange timer og omfattende pensum, sier han.

Men han synes det er verdt det og samtidig tjener han penger mens han er under utdanning.

– Jeg må jobbe når mange av mine kamerater har fri, slik som i høst- og vinterferier. Men det går greit. Ved å være lærling slipper jeg å ha ekstrajobb for å tjene penger, for jeg har jo allerede jobb, sier han.

Fakta TAF

TAF – tekniske og allmenne fag. Dette er et utdanningsløp som gir dobbelt kvalifikasjon. I løpet av fire år får en TAF-lærling både fag-/svennebrev og spesiell studiekompetanse med fordypning i matematikk og fysikk.

Opplæringen på TAF skjer i nært samarbeid mellom en videregående skole med TAF og lokalt næringsliv. Den teoretiske opplæringen skjer på skolen, den praktiske opplæringen i bedrift. Denne kombinasjonen, med noen dager på skole og noen dager i bedrift per uke, gjennomføres alle de fire årene.

TAF er spesielt beregnet for den som planlegger å studere ved en høgskole eller et universitet og sikter mot å bli ingeniør eller sivilingeniør. Med kombinasjonen fagbrev og studiekompetanse står man godt rustet for et ingeniørstudium innen fagområder i byggenæringen. Når man oppnår fullt fag-/svennebrev i løpet av opplæringstida, er det også mulig å jobbe som fagarbeider/svenn når du er ferdig med TAF.

Jørgen Leegaard, kompetansedirektør i Byggenæringens landsforening (BNL) jobber kontinuerlig med å øke rekruttering til byggfagene, og rådgiversamlingen er et ledd i dette arbeidet.

Viktige rådgivere

– Rådgiverne på ungdomsskolene er særdeles viktige for å få ungdommen interessert i byggfag og vise dem hvilke muligheter utdanningen gir, sier Leegaard.

Han innrømmer at rekrutteringen til byggfag er krevende.

– Særlig i Oslo, men også i Akershus, er det utfordrende å selge inn yrkesutdanning innen bygg. TAF, som er en kombinasjon av tekniske og allmenne fag er derfor et viktig virkemiddel. Mange foreldre har nok andre forventninger til sine barn, enn at de «bare» skal ta yrkesfag, og det er veldig synd. Yrkesfag er flott og det er mange muligheter til å gå videre i utdanningsløpet, avslutter Leegaard.