Oslo 20180704. Den gamle Krigsskolen. Oppført ca 1640 av kansler Jens Bjelke. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Stortingsflertallet vil selge krigsskolen til stiftelse

De fire borgerlige partiene stiller seg bak forslaget om å overføre Den gamle krigsskolen i Oslo til en ideell stiftelse.

Det kom fram på et møte i Oslo mandag der stortingsrepresentantene Michael Tetzschner (H), Morten Wold (Frp), Trine Skei Grande (V) og Geir Sigbjørn Toskedal (KrF) alle var til stede.

Forslaget er at bygningen skal overføres til Stiftelsen Den Gamle Krigsskole.

Stiftelsen skriver selv i en pressemelding at de fire borgerlige partiene nå vil stille seg bak en flertallsmerknad i Stortinget hvor Forsvarsdepartementet anmodes om «å overføre den fredede eiendommen på avtalte vilkår» på en slik måte at bygningen sikres mot videre forfall, samtidig som den i større grad blir tilgjengelig for innbyggerne.

Det var Forsvarets forum som meldte om nyheten først.

I september skrev regjeringen i en pressemelding at Forsvarsdepartementet ikke kan prioritere å bruke anslagsvis 350 millioner kroner på å sette bygningene i Tollbugata 10 i stand for videre bruk.

Derfor ble det besluttet at Den gamle krigsskolen skulle avhendes.