Oslo 20170713. Dronebilde av Stortinget. Foto: Tore Meek / NTB scanpixTore Meek NTB scanpix

Stortingets byggeprosjekt mangler 90 millioner kroner

Den nye stortingspresidenten ber finanskomiteen godkjenne økte fullmakter på 90 millioner kroner for å unngå at byggeprosjektet stopper opp.

«Nye beregninger viser at den gjeldende fullmaktsrammen kan være uttømt ved utgangen av april/begynnelsen av mai», skriver stortingspresident Tone W. Trøen (H) i et brev til finanskomiteen, ifølge Stavanger Aftenblad.

Hun anbefaler at komiteen tar endelig stilling til kostnadene under behandlingen av revidert nasjonalbudsjett i mai/juni.

Byggeprosjektet omfatter blant annet rehabilitering av nabogården til Stortinget, ny innkjøringstunnel og et nytt vare- og postmottak. Planene ble lagt fram i 2011, og byggearbeidene startet i 2014.

For tre år siden var det anslått at prosjektet ville koste 1,1 milliarder kroner. Året etter ble anslaget økt til 1,8 milliarder kroner. I februar i år ble det kjent at den anslåtte sluttsummen hadde steget med ytterligere 500 millioner, til rundt 2,3 milliarder kroner.

Saken førte til Olemic Thommessens avgang som stortingspresident 8. mars.