Stort oljefunn i Barentshavet

Lundin har funnet store mengder gass og olje i Alta-prospektet i Barentshavet. Selve oljefunnet antas å være på 85 til 310 millioner fat råolje, opplyser selskapet.

Alta-funnet er gjort ikke langt unna fjorårets Gohta-funn. Ressursene i funnet er beregnet til 125 til 400 millioner fat oljeekvivalenter, mens selve oljefunnet antas å være på mellom 85 og 310 millioner fat råolje, skriver selskapet i en pressemelding.

– Dette funnet er et annet positivt steg for å få nok ressurser i øvre Loppa-området i Barentshavet til å utvikle infrastruktur til oljeproduksjon, sier konsernsjef Ashley Heppenstall.

Dersom anslagene stemmer, kan funnet gå inn som et av de største på norsk sokkel siden årtusenskiftet, skriver Dagens Næringsliv.

Brønnene ligger 20 kilometer nordøst for Gohta-funnet og 160 kilometer fra den norske kystlinjen, skriver avisen.