Stort lån til nytt lakseslakteri på Frøya

Innovasjon Norge tilbyr lån på til sammen 195 millioner kroner til bygging av et nytt anlegg for lakseindustrien på Frøya i Sør-Trøndelag.

Nordskag Næringspark AS skal bygge anlegget, og får et lån på 100 millioner kroner. SalMar ASA får lån på 95 millioner kroner til delfinansiering av en moderne utstyrspark.

Det nye anlegget hevdes å bli «verdens mest innovative og kostnadseffektive anlegg for ilandføring, slakting og bearbeiding av laks». Den samlede investeringen er på cirka 410 millioner kroner.

- Vi føler oss sikre på at SalMar gjennom denne satsingen vil befeste og styrke sin posisjon som et av verdens ledende oppdrettsselskap, sier direktør Vigdis Harsvik i Innovasjon Norge i en kommentar.