Kommunalminister Jan Tore Sanner. Foto: Sindre Sverdrup Strand

Stort flertall for storkommuner

I en ny meningsmåling svarer 52 prosent at de er positive til kommunesammenslåinger. Bare 27 prosent sier de er negative.

Det viser en undersøkelse meningsmålingsbyrået Respons har gjort for Bergens Tidende om endringer i kommunestrukturen. 21 prosent av de spurte sier de ikke har gjort seg opp noen mening i saken.

Hele 53 prosent svarer at de er positive til sammenslåing i sin egen kommune.

– Dette er en gledelig tilbakemelding fra innbyggerne. Og det stemmer godt overens med det inntrykket jeg har etter å ha reist Norge fra nord til sør og øst til vest. Jeg opplever at innbyggerne er åpen for den prosessen som er satt i gang. I dag bor folk i en kommune, jobber i en annen og handler i en tredje. Kommunene har vokst ut av dagens grenser, sier kommunalminister Jan Tore Sanner (H).

Regjeringen planlegger å legge fram en samlet proposisjon til Stortinget om ny kommunestruktur våren 2017. Det tas sikte på at sammenslåingene skal være iverksatt senest fra 1. januar 2020.

Men meningsmålingen viser også at regjeringen har en del å jobbe med. Blant innbyggere i kommuner med under 10.000 innbyggere er det fortsatt et knapt flertall mot sammenslåing.

Folk er også skeptiske til regjeringens hovedargument om at større kommuner vil gi et bedre tjenestetilbud til sine innbyggere. Her svarer 33 prosent at de ikke tror det blir noen endring, mens 29 prosent tror tjenestetilbudet vil bli dårligere. Bare 26 prosent tror det vil bli bedre.

– Dette viser at argumentene fra sentralt hold ikke har nådd gjennom enda, sier Thore Gaard Olaussen i Respons.