Stort engasjement på INPUT11

Norsk Byggtjenestes seminar INPUT11 samlet nylig fagfolk fra hele byggenæringen til seminar om uavhengig kontroll, universell utforming og tilsyn.

Temaene engasjerte en fullsatt konferansesal.

Seminaret stilte viktige spørsmål om blant annet: ” Vil kontroll og kommunalt tilsyn bidra til en bedre gjennomføring og økt kvalitet av byggesaker, eller vil alt bare bli dyrere og ytterligere byråkratisert? Vil universell utforming og tilgjengelighet i boliger sørge for et mer inkluderende Samfunn?

De nye forskriftene har ført til innskjerping av krav til dokumentasjon ved avslutning av byggesaker, og mange er fremdeles usikre på hva som skal dokumenteres. Hva er ”godt nok” for å få ferdigattest?

Årets program satte i tillegg til sluttdokumentasjon i byggesaker fokus på kommunalt tilsyn, uavhengig kontroll og tilgjengelighet i boliger. Enkelte av temaene ble belyst fra både myndighetenes og byggenæringens side. Av reaksjoner fra salen, med både spørsmål og diskusjoner, var det tydelig at årets temaer engasjerer.