Storøvelse på Solsiden

På byggeplassen Solsiden i Nydalen, der AS Ing. Gunnar M. Backe for tiden oppfører rundt 450 boliger, ble det arrangert en svært virkelighetsnær ulykkesøvelse torsdag.

Et to og et halvt tonns plattendekke skulle heises på plass da armeringsjernet som er festet til kranstroppen løsnet på grunn av feilhåndtering. Dette resulterte i at en person ble knust under dekket, mens en annen ble liggende og rope om hjelp med benet i klem. Det forferdelige scenarioet ble satt i stand av verneleder Ingunn Høgåsen, og kom totalt overraskende på håndarbeiderne på plassen. Det var to hovedhensikter med denne øvelsen. Det ene var å drille våre håndverkere i beredskaps-, førstehjelps- og varslingsrutiner. Det andre var å gi byggeplassledelse, sentralbord og selskapets øverste ledelse trening i krise- og mediehåndtering. Det er svært sjelden at det blir satt i gang så omfattende øvelser, der både Brann- og redningsetaten, ambulansetjenesten og politiet deltar, i tillegg til Arbeidstilsynet, sier Høgåsen til Byggeindustriens utsendte. Det ble bra med action på den travle byggeplassen mens dramaet utspilte seg, selv om noen av forskjellige grunner forsto at dette var en øvelse. Uansett fikk de involverte testet rutinene, og står dermed bedre rustet dersom noe lignende skulle skje på alvor. Det er gull for oss å øve på krisesituasjoner. Slik kan vi finne eventuelle svakheter i rutinene våre, og se i praksis hvor viktig det er å være skjerpet i forhold til sikkerheten til enhver tid, sier administrerende direktør Martin Breda. Mer kommer i en senere utgave av Byggeindustrien.