Geir Gule i Stillasentreprenørenes Forening.Kjetil Tvedt i Norsk Industri.Afif M. El Baba i den tyske Stillasforeningen.Foto: Christoffer CurtisFoto: Christoffer CurtisFoto: Christoffer CurtisFoto: Christoffer CurtisFoto: Christoffer CurtisFoto: Christoffer CurtisFoto: Christoffer CurtisFoto: Christoffer CurtisFoto: Christoffer CurtisFoto: Christoffer CurtisFoto: Christoffer CurtisFoto: Christoffer CurtisFoto: Christoffer CurtisFoto: Christoffer CurtisFoto: Christoffer CurtisFoto: Christoffer CurtisFoto: Christoffer CurtisFoto: Christoffer CurtisFoto: Christoffer CurtisFoto: Christoffer CurtisFoto: Christoffer CurtisFoto: Christoffer CurtisFoto: Christoffer CurtisFoto: Christoffer CurtisFoto: Christoffer CurtisFoto: Christoffer CurtisFoto: Christoffer CurtisFoto: Christoffer CurtisFoto: Christoffer CurtisFoto: Christoffer CurtisFoto: Christoffer CurtisFoto: Christoffer CurtisFoto: Christoffer CurtisFoto: Christoffer CurtisFoto: Christoffer CurtisFoto: Christoffer CurtisFoto: Christoffer CurtisFoto: Christoffer CurtisFoto: Christoffer CurtisFoto: Christoffer CurtisFoto: Christoffer CurtisFoto: Christoffer CurtisFoto: Christoffer CurtisFoto: Christoffer CurtisFoto: Christoffer CurtisFoto: Christoffer CurtisFoto: Christoffer CurtisFoto: Christoffer CurtisFoto: Christoffer CurtisFoto: Christoffer CurtisFoto: Christoffer Curtis

Stormfullt istillasbransjen (Se bildekarusell)

Stillasdagene 2014 tok for seg det harde klimaet for den norske stillasbransjen, men så også på hvordan bransjen kan reddes.

Årets faglige høydepunkt for stillasbransjen, Stillasdagene 2014, trakk litt over 140 deltakere til konferansen på Clarion Hotel Oslo Airport. 20 utstillere og 20 foredrag og diskusjoner ga god grunn for de forskjellige bransjeaktørene å ta turen.

Små marginer, kriminell konkurranse, dårlig rekruttering og et villere og mindre forutsigbart vær var noen av temaene som bransjen tok opp sammen.

Tidligere i september kunne nestleder i Stillasentreprenørenes Forening og programansvarlig under Stillasdagene, Geir Gule forteller at priskrig med useriøse aktører har dyttet flere tidligere seriøse stillasbedrifter over i en lovlig gråsone, eller til regelrette brudd på lovverket selv.

Må rydde opp

Gule er ikke i tvil om at oppryddingen i stillasbransjen og den øvrige bygg- og anleggsbransjen må komme nå hvis de seriøse aktørene skal overleve i konkurransen.

– Det ligger mye godt i initiativene vi nå ser fra myndighetene og fra BNL, men det kommer sent, og det er snakk om tiltak med langt perspektiv. Vi må rydde opp i løpet av de nærmeste årene, ellers vil det ikke være noen seriøse aktører igjen, advarer Gule.

– Vi må føre kontroller, og det må gjøres av alle, i alle ledd. Byggherre og hovedentreprenør har et soleklart ansvar her, men vi vet også om flere store prosjekter med store entreprenører som har enkelmannsforetak og NUFer på byggeplassen. Enten vet ikke hovedentreprenør om dette, eller så godtar de det, sier han.

Selv om useriøs og regelrett kriminell drift forekommer i hele bransjespekteret, vedgår Gule at bransjer som mangler krav om sentral godkjenning, som stillasmontasje og malearbeid, vil være mest utsatt.

– I og med at det ikke finnes formelle krav til kompetanse i bransjen, er det lett å starte bedrift. Dette gjør det enkelt for useriøse aktører, og det er knapt marginer igjen hvis man ønsker å drive seriøst.

Stillasmestere

Under Stillasdagenes første foredragsdag kunne de fremmøtte høre Afif M. El Baba fortelle om kårene for stillasbransjen i hjemlandet Tyskland. Tyskerne har, i motsetning til oss, en velutviklet svenneordning for stillasmontører, og for å få lov til å lære opp medarbeidere, må stillasmontører i lederstillinger ha mestertittel.

Ingeniøren fra den tyske Stillasforeningen kunne fortelle om verdens ledende stillasskole i Dortmund, hvor vørdende stillasmontører fra hele Tyskland kan gå et treårig studieløp for å komme inn i bransjen.

– Vår drøm i bransjen er å havne på dette nivået etter hvert, men hvis vi skal få det til, kreves en fullstendig endring av norsk videregående opplæring. Bransjen er interessert, og Norsk Industri har uttalt at de vil støtte et slikt initiativ, men jeg har ikke noen tro på at myndighetene vil stille seg bak, sier Gule.

Stormfullt i høyden

En annen utfordring med dagens arbeidshverdag i stillasbransjen er det endrede fysiske klimaet i Norge. Torsdag kunne stillasentreprenørene høre meteorolog John Smits fortelle om den nye værdagen i Norge, med våtere, villere og mindre forutsigbart vær.

For stillasentreprenørene, som både skal arbeide i høyden og bygge for å motstå elementene, er det nye klimaet i Norge en trussel.

– Dette er skummelt i vår bransje, og det var et veldig spennende foredrag både om værendringene som har kommet og om endringene man tror kommer, sier Gule.

Stillasdagene 2014 er i alle fall vel blåst, og Gule kan fortelle om god respons fra deltakerne.