Storm rundt nye vindkraftanlegg

Det stormer allerede rundt de fem nye vindkraftanleggene som fikk konsesjon like før jul. Organisasjonen Stopp raseringen av Kysten varsler anke for alle fem.

Det gjelder konsesjonene i Karlsøy kommune i Troms, Andøy og Narvik kommuner i Nordland, Tysvær kommune i Rogaland og Lista vindkraftverk i Farsund i Vest-Agder. I tillegg bekrefter Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) at det allerede er kommet en annen anke på Andmyran vindkraftverk i Andøy kommune. Klagefristen er 26. januar, og det er Olje- og energidepartementet som er klageinstans, sier avdelingsdirektør Bjørn Wold i NVE til NTB. Wold sier at det vil gå en tid før en har funnet fram til «akseptable politiske standarder» både for småkraftverk og vindkraftverk, fordi det ennå er begrenset erfaring med disse sakene. De fem vindkraftverkene NVE har gitt konsesjon for, vil produsere 1 TWh årlig, eller tilsvarende strømforbruket til om lag 50.000 husstander dersom de blir utbygd. Neglisjert Lederen i organisasjonen Stopp raseringen av kysten, Hallvard Slettevoll, sier til NTB at det har vært negative reaksjoner mot alle de fem vindkraftutbyggingene lokalt. Vi er veldig overrasket over at NVE velger å tildele konsesjoner for vindkraft midt i en prosess Miljøverndepartementet har igangsatt for å lage landsdekkende retningslinjer for vindkraft, sier Slettevoll. Han mener dette er respektløst og at alle faglige høringsinstanser med dette er totalt neglisjert, sier Slettevoll. Han setter også et stort spørsmålstegn ved om NVE er rette instans for håndtering av vindkraftsaker. Vindkraft skiller seg vesentlig fra vannkraft. Det gjelder både teknologi, inngrep i naturen og samfunnsnytte. Vi tviler på at NVE bør avgjøre saker som dette, sier Slettevoll. Lett spill? Han bruker konsesjonssøknaden for et vinkraftverk på Lindesnes som et eksempel på dette. NVE vil ikke gi konsesjon for et vindkraftanlegg på Lindesnes, der det er noen få turbiner fra før og hvor lokalbefolkningen har protestert. Det er ført rettssaker, og utbyggeren er pålagt å bygge såkalte «stille uteplasser» for dem som har hus i nærområdet rundt vindturbinene. Her har NVE merket seg den store lokale motstanden og har satt foten ned. På Lindesnes var folk forberedt på hva som kunne komme. På de fem andre lokalitetene er det ikke sikkert at publikum like godt vet hva konsekvensene blir, sier Slettevoll. Han mener det er bra at folk på Lindesnes har vunnet fram, men NVEs håndtering setter han et stort spørsmålstegn ved. Et sentralt spørsmål for oss er om NVE og andre i forkant har gitt korrekt informasjon om konsekvensene til folk og politikere, sier han. Vil avvente Daglig leder i Norsk Miljø Energi Sør i Farsund i Vest-Agder, Tor Helge Kjellby, sier til NTB at selskapet vil avvente ankebehandlingen og et rettskraftig vedtak. Det har vært argumenter for og imot vindkraftutbyggingen lokalt, og vi vet foreløpig ikke hva som kan komme av anker fra lokalområdet. Før vi har et rettskraftig vedtak fra NVE, er vi ikke klar for en utbygging, sier Kjellby. Norsk Miljø Energi Sør eies av Fred Olsen. Selskapet har fått konsesjon for utbygging av 31 vindturbiner med en årsproduksjon på 280 GWh. Det tilsvarer årsforbruket til om lag 14.000 husstander. Samme selskap søkte om konsesjon for utbygging av 18 vindturbiner på Lindesnes, men fikk tommelen ned hos NVE.