Ap-leder Jonas Gahr Støre ønsker å fjerne nulltimerskontrakter dersom han vinner valget. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Støre vil fjerne nulltimerskontrakter

Jonas Gahr Støre (Ap) får støtte fra byggebransjen i sitt forslag om å forby nulltimerskontrakter i bemanningsbransjen.

– Benevnelsen «fast ansatt uten lønn mellom oppdrag» hører ikke hjemme i det norske arbeidslivet. Det vi nå ser, er at slike stillingshjemler utkonkurrerer faste jobber. Det får store konsekvenser for byggebransjen, sier Ap-lederen til Klassekampen.

Dersom Støre vinner valget ønsker han å fjerne muligheten for nullprosentkontrakter. Han vil at arbeidsmiljøloven skal presisere vilkårene for at en ansettelse regnes som fast, i form av en bestemt stillingsstørrelse og en forutsigbar lønn.

– Det er bedrifter som nå etablerer egne bemanningsselskaper, flytter hele arbeidsstokken dit, og så leier dem tilbake til produksjonsbedriften. Den eneste begrunnelsen er å slippe å betale mellom oppdrag, sier nestleder Steinar Krogstad i Fellesforbundet, som organiserer bygningsarbeidere.

På arbeidsgiversiden er det uenighet om regelverket for innleie av arbeidskraft.

– I NHO står byggenæringen relativt alene om å være bekymret. Det vi ser, er at enkelte syr sammen hele entrepriser og underentrepriser på denne måten. Det gir en vanvittig konkurranse på kostnadssiden. For næringen er dette helt ødeleggende, sier administrerende direktør Jon Sandnes i Byggenæringens Landsforening (BNL).