Store variasjoner i leieprisene

I Oslo og Akershus koster det i gjennomsnitt i underkant av 6.000 kroner i måneden å leie en leilighet, mens prisen for å leie en tilsvarende bolig i Nord-Norge er i underkant av 4.000 kroner, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Naturlig nok er det særlig størrelsen på boligen som avgjør prisnivået på leiligheten, men ulike forhold mellom leietaker og utleier påvirker også leienivået. Prisforskjellene er gjennomgående store. Oslo skiller seg ut med det høyeste gjennomsnittlige leienivået på 6.193 kroner, mens storbyer ellers som omfatter høyskole- og universitetsbyene Bergen, Stavanger, Trondheim og Tromsø har et gjennomsnittlig leienivå på 4.638 kroner. De laveste gjennomsnittlige leiene i 2. kvartal 2005 var å finne i landsdelene Hedmark/Oppland og Nord-Norge med et gjennomsnittlig nivå på henholdsvis 3.871 kroner og 3.908 kroner.