Store ringvirkninger av IKEA-etablering

IKEA-eventyret ser ikke ut til å ha noen ende. Vi i Norge er et av landene i verden som er mest glad i den svenske møbelgiganten, som har flere nye etableringer på gang.

Fenomenet IKEA har for lengst blitt et av verdens mest kjente merkenavn, og som finnes over store deler av verden. Utsalget på Nesbru i Asker var selskapets første utenlandssatsing og sannsynligvis et av varehusene som har gitt best avkastning opp gjennom årene. Senere har flere nye varehus kommet til, og det er nå totalt seks varehus i Norge. Men det stopper ikke med dette. Svenskene har ikke mindre en fem nye etableringer på gang i Norge. De jobber med planer for Larvik, Vestby, Tromsø og Ålesund. Og ikke minst er de i full gang med å bygge et varehus i Nydal i Ringsaker.

En IKEA-etableringer er ikke bare en ny butikk i området - det er noe langt mer, og er noe de fleste kommuner jobber hardt for å få i sitt nærområde. Det er lett å skjønne. I Ringsaker har de allerede merket IKEA-effekten på kroppen En ting er arbeidsplassene selve etableringen gir innen bygg- og anleggsoppgaver og selvsagt de mer langvarige arbeidsplassene på senteret – for ikke å snakke om skatteinntekter til kommunen. Men også etableringsinteressen rundt den nye IKEA-butikkene har skutt i været. Mange ønsker å etablere sin virksomhet rundt det nye kraftsenteret. Næringssjef Hermod Østberg i Ringsaker sier til Byggeindustrien at IKEA selv vil skape rundt 200 nye arbeidsplasser, men de regner med at man vil få rundt 600 nye arbeidsplasser i området med bakgrunn i etableringen av møbelvarehuset. For Ringsaker og nærområdet har dette en stor betydning. Det betyr flere nye boliger og økt aktivitet i området, nysatsing på infrastruktur – og vil bli real vitamininnsprøyting.

Det vil alltid også være noen negative aspekter ved en så stor etablering. Enkelte steder i landet vil man måtte gi slipp på jordbruksarealer samt at det vil kunne skape noen utfordringer på infrastrukturen. Det er jo selvsagt slik at internasjonale giganter kan være noe kresne i sine tomtevalg. De fleste kommuner vil likevel strekke seg langt for å få en etablering av denne typen til sitt nærområde. For det ser ut til at nordmenn fortsatt er interessert i å kjøpe inn de flatpakkede møblene.