Store ordrer til Ølen Betong

Ølen Betong har fått kontrakter for levering av tunnelelementer til flere store tunneler. Det gjelder Blindheimstunnelen i Ålesund, Grilstadtunnelen og Brattelitunnelen. Begge de to siste tunnelene ligger i Sør-Trølndelag. I tillegg skal man levere til Blåkolltunnelen i Lillestrøm. Ølen skal også levere elementer til Vålerengstunnelen i Oslo.

Totalt dreier dette seg om leveranser av 18 000 kvadratmeter til en vderdi av ca. 10 millioner kroner. Elementene produseres ved fabrikken i Mølstrevåg i Hordaland. Dette befester Ølen Betong sin stilling på samferdselsområdet i Norge når det gjelder tunnelelementer. Dette med brannsikkerhet, trygghet og vedlikehold blir stadig viktigere i Norge. Det samme gjelder krav til arkitektur og finish.