Store Norske i pengetrøbbel

Driftsproblemer etter den store gruvebrannen i Svea på Svalbard førte til et inntektstap på 250 millioner kroner for Store Norske. Nå må gruveselskapet be staten om midlertidig hjelp.

Selskapet vil be om ekstra egenkapital fra staten. Administrerende direktør Robert Hermansen bekrefter overfor Svalbardposten at det er aktuelt å be om 250 millioner kroner. Vi tilfredsstiller ikke bankens krav til egenkapital, derfor gjør vi som normalt og går til eier og ber om utvidet egenkapital, sier Hermansen. Fjoråret ble et anstrengt år økonomisk for Store Norske. Etter nesten ni måneders driftsstans som følge av brannen, kom produksjonen i gang 1. april. Planen var å produsere 2,9 millioner tonn de neste åtte månedene. Resultatet ble 2,4 millioner tonn. For å dekke kapitalbehovet har vi tatt et tilleggslån på 400 millioner kroner som løper fram til sommeren, sier Robert Hermansen som regner med et underskudd på 100 millioner kroner for 2006. Hermansen regner imidlertid med å betale tilbake det ekstra egenkapitaltilskuddet raskt. I 2007 planlegger selskapet å sette ny produksjonsrekord på 3,3 millioner tonn. Med dagens høye kullpriser vil det kunne gi inntekter på 1,65 milliarder kroner og et forventet overskudd på 200 millioner kroner.