Katharina Th. Bramslev på Byggkvalitetsdagen 2019. Foto: Tora Hope/Grønn Byggallianse

- Store muligheter i å transformere eksisterende bygg

– Å transformere eksisterende bygg er noe av det viktigste vi kan gjøre for klima, sier Katharina Bramslev, daglig leder i Grønn Byggallianse

Hun innledet nylig under Byggkvalitetsdagen 2019.

Bramslev pekte på at det rives over 22.000 bygg årlig i Norge, og at dette fører til unødvendig store klimagassutslipp og høyt ressursforbruk.

– Å transformere eksisterende bygg fremfor å rive har stor effekt. Særlig riving av grunnkonstruksjoner og fundamenter gir store CO2-utslipp, og det er mye å hente på å bevare og rehabilitere disse, sa Bramslev.

Møter barrierer
Rehabilitering krever ofte kreative løsninger for å tilfredsstille moderne brukerkrav. Hun peker på at det er lett å få forhåndsgodkjent kjente nybygg-løsninger, men de som vil prøve noe annet, møter barrierer.

Grønn Byggallianse jobber nå med å undersøke og adressere juridiske, økonomiske og tekniske barrierer ved å transformere bygg.

– For å at flere skal velge å transformere bygg fremfor å rive, er det avgjørende med gode eksempler, sier Bramslev.

I løpet av høsten kommer veilederen «Tenk deg om før du river», der vi deler gode alternativer til å rive.