Ap-leder Jonas Gahr Støre. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Støre med læreplassgaranti til alle under 30

Arbeiderpartiet vil gå til valg på en garanti om at alle under 30 år skal ha rett til jobb, utdanning eller kompetansegivende opplæring innen to måneder.

Ap-leder Jonas Gahr Støre gikk ut med nyheten fra programarbeidet under et besøk på Hamar katedralskole i Innlandet torsdag. Programforslaget legges fram fredag.

Ap vil «innføre en læreplassgaranti ved å sikre at alle elever som er kvalifisert, får læreplass gjennom et forpliktende samarbeid mellom staten, fylkeskommunen og arbeidslivet».

Vil øke antall læreplasser

Antall læreplasser skal økes ved å stille krav om at alle kommuner årlig tilbyr minst tre læreplasser per 1.000 innbyggere, stille strengere krav til antall læreplasser i statlige virksomheter og kreve at private barnehager tar inn lærlinger i barne- og ungdomsarbeiderfag.

Ap vil også ha på plass en aktivitetsreform for nye mottakere av arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd.

– Vi vil starte med de unge og rullere inn ordningen. De som kan jobbe noe, skal møtes med en forventning om å delta og en jobbgaranti som sikrer reell mulighet til å kombinere trygd og arbeid, skriver programkomiteen.

Nav overordnet ansvar

Innlandet ligger i norgestoppen når det gjelder andelen uføre, både i hele befolkningen og blant unge.

– Vi har passert 100 milliarder kroner på uføreregningen. Det er et kronetall som dekker over mennesker som, veldig mange av dem, kunne og ville jobbe. Det er en fortsatt stor uløst oppgave i det norske samfunnslivet hvordan vi klarer å kombinere arbeid og trygd, sier Støre til NTB.

Ap ser for seg at Nav skal ha et overordnet ansvar for å sikre at det finnes jobber tilpasset de som kan jobbe noe, samtidig som kommunene får en plikt til å sikre at denne gruppen får jobb. Kommunenes merkostnader til ordningen skal dekkes inn.

– Gammelt nytt

Utdanningspolitisk talsperson i Høyre, Turid Kristensen, sier at læreplassgaranti er gammelt nytt.

– Utdanningsdirektoratet utredet dette på oppdrag fra Stoltenberg-regjeringen, og konklusjonen var at det ikke var et hensiktsmessig virkemiddel. Det er det fremdeles ikke, sier Kristensen.