Store lønnsforskjeller mellom menn og kvinner

Det er fortsatt store lønnsforskjeller mellom kvinner og menn. Kvinner tjener i gjennomsnitt 84,7 prosent av det menn gjør per måned.

Det viser en ny rapport fra Statistisk sentralbyrå. I perioden fra 1998 til 2005 har det vært liten endring i lønnsforholdene mellom kvinner og menn. Det har vært en svak økning i kvinners andel av menns lønn fra 83,6 prosent i 1998 til 84,7 prosent i 2005. I privat sektor har andelen økt fra 81,9 prosent til 83,8 prosent, mens det har vært en svak motsatt tendens i offentlig sektor. Det er større lønnsforskjeller mellom kvinner og menn i privat sektor enn i offentlig sektor. Lønnsnivået for menn er høyere i privat enn offentlig sektor, mens kvinner tjener gjennomsnittlig mer i det offentlige enn i det private. Innen offentlig sektor er det mindre lønnsforskjell mellom kvinner og menn i kommunene enn i staten. Lønnsforskjellen mellom kvinner og menn er større blant grupper med høyere utdanning enn grupper uten høyere utdanning. Blant ansatte med grunnskole som høyeste utdanningsnivå hadde kvinner i gjennomsnitt nær 86 prosent av menns lønn, mens den tilsvarende andelen for de med lavere nivås høyskoleutdanning var under 80 prosent.