Store investeringer på Kvernberget flyplass

Fram til 2019 er det sannsynlig at Avinor må investere rundt 510 millioner kroner ved Kristiansund Lufthavn Kvernberget. Ytterligere investeringer for 185 millioner må påregnes i perioden 2019 til 2040, skriver Tidens Krav.

Disse tallene bekreftes av lufthavnsjef Ole Kr. Pettersen. Tallene er framkommet i tilknytning til forarbeidene til en Nasjonal transportplan for tidsrommet 2010 - 2019. Meningen er at regjeringen skal legge fram denne som en stortingsmelding ved årsskiftet 2008/2009. Som et ledd i arbeidet med Nasjonal transportplan, har Avinor sett enda dypere inn i krystallkula og utredet behov og muligheter i et perspektiv på 30 år fram i tid, det vil si fra 2010 og helt fram til 2040. Det er på denne bakgrunn at man i øyeblikket sitter med tall som viser et samlet investeringsbehov på tett oppunder 700 millioner kroner for Kristiansund Lufthavn Kvernberget for hele 30-årsperioden.