Store investeringer i Hammerfest

Det skal investeres rundt 1,5 milliarder kroner i Hammerfest de kommende år, viser en oversikt over offentlige og private prosjekter som er kjent til nå. Alt er investeringer i tillegg til Snøhvitutbyggingen, skriver Finnmark Dagblad.

Om investeringene ikke direkte angår Snøhvitutbyggingen, kan mesteparten likevel tilskrives optimismen og veksten som er skapt og forventes skapt nettopp av denne utbyggingen. Nær 590 millioner kroner er offentlige investeringer av ulik karakter, men hovedtyngen av investeringene kommer i privat sektor. Her er det tre store områdeutbygginger som dominerer. Det største prosjektet samlet sett er ombyggingen og renoveringen av det tidligere Findus-anlegget, beregnet til 280 millioner kroner. Nytt kulturhus er en del av dette prosjektet med 130 millioner kroner, et prosjekt som i alle fall delvis vil være offentlig finansiert. Ellers ruver Tore Wæraas sitt bolig- og kontorprosjekt på Hauan-tomta med 200 millioner kroner, og utviklingen av Nissen-området i sentrum med 150 millioner kroner. På den offentlige siden er det renoveringen av de kommunale skolene som ruver tyngst. 220 millioner kroner er beregnet å gå med. Dernest kommer tilretteleggingen for landbasert oppdrett med 140 millioner kroner. Også denne investeringen vil trolig være en blanding av offentlig og privat kapital. I opparbeiding av næringsarealer og veier rundt i kommunen går det med nær 70 millioner kroner. Også Finnmark fylkeskommune skal investere i Snøhvitbyen. 60 millioner kroner på videregående skole, og ny tannklinikk til 11,5 millioner kroner. Ordfører Alf E. Jakobsen er glad for investeringer i kommunen, men frykter volumet kan gi prisstigning. At det skjer ting, og at Hammerfest er en interessant kommune å satse på er naturligvis positivt for videre vekst, sier ordføreren. Men ha legger umiddelbart til en viss skepsis: Det er store volumer i tillegg til selve Snøhvitutbyggingen. Faren er stor for at prisene på anleggs- og byggearbeider skrus i været. Jeg er spesielt bekymret for de kommunale arbeidene som skal ut på anbud. Renoveringen av skolene er høyst nødvendig, og det vil ikke være spesielt gunstig om høye priser skulle føre til at programmet ikke kan gjennomføres i sin helhet, sier han. Han håper derfor at flere aktører innen bygge- og anleggsbransjen melder seg på i Hammerfest. Det vil kunne hjelpe til med å holde prisene under kontroll.