Store infrastrukturutbygginger må skape mervekst

Ved utbyggingen av store infrastrukturprosjekter skapes det mye aktivitet rundt selve utbyggingen, men det ferdige prosjektet vil i seg selv også bidra til en betydelig utvikling av nærområdet og kan medføre store ringvirkninger på både kort og lang sikt.

Dette har vi sett flere eksempler på i vår moderne tid. Det finnes noen gigantutbygginger som kan være med på å endre hele lokalsamfunn, bidra til sterk vekst og en helt ny hverdag for både innbyggerne som har bodd i området, det lokale næringslivet, men ikke minst kan det skape rom for nye etableringer og vekst. Et av de mest fremtredende eksemplene på dette er kanskje utbyggingen av Oslo Lufthavn på Gardermoen. Etter at lokasjonskampen ble avgjort for flere tiår siden fulgte en massiv utbygging, og det var ventet at dette ville få store ringvirkninger for lokalområdet. Det tok noe tid før man for fullt så effekten av denne etableringen, men når den kom – kom den virkelig med full styrke. Det er ikke uten grunn at Ullensaker har vært en av de aller største vekstkommunene i landet og at denne delen av Romerike har hatt en enorm utvikling de siste 15 årene.

Dette viser til fulle hva utbygningen av denne typen banebrytende etableringer kan ha å si for et nærområde. Et annet område som vil kunne få oppleve enorme ringvirkninger av en stor infrastrukturutbygging er nå området rundt Ski. Etter hvert begynner det å nærme seg en ferdigstilling av Follobanen, selv om det det fremdeles gjenstår mye arbeid på denne store jernbaneutbyggingen, som er tidens største infrastrukturutbygging i Norge. Som kjent er dette prosjektet både forsinket og blitt langt dyrere enn først estimert. Dette er det skrevet mye om, også her på bygg.no. Men i slutten av 2022 skal etter planen endelig den nye strekningen åpne for trafikk, og dette vil dermed også legge til rette for en storstilt utvikling i nærområdet. Det er planlagt at for at denne utviklingen skal komme i lang tid av både lokalpolitikere og private interesser. Dermed har vi sett en god vekst i området rundt Ski i lang tid allerede, men den fulle effekten vil vi ikke se før banen åpner for trafikk. Med en avstand på bare 11 minutter mellom Ski stasjon og Oslo S, gir dette helt nye muligheter for både etableringen av nye utbygginger og arbeidsplasser i og rundt Ski – og dette vil dermed øke attraktiviteten for området.

Dette er selvsagt også meget viktig. Investeringer av denne typen er tunge økonomisk løft for hele nasjonen, og det er viktig at det legges opp til at det skal skape store synergieffekter utover det de reisende opplever av fordeler. Dermed må man nå legge opp til at det kan bygges opp merverdi rundt ferdigstillingen av Follobaneutbyggingen - og dette er et ansvar som ligger på både sentrale og lokale myndigheter. Det innebærer mer fortetting og utvikling på og rundt stasjonsområdet i Ski. Dette er også noe man jobber med å få til. Her må det private næringslivet selvsagt også tas med på råd og inviteres inn i arbeidet.

Flere har etterlyst at det burde vært gjort enda mer på strekningen mellom Oslo og Ski, blant annet med å etablere et ekstra stopp ved Gjersrud. Dette kunne selvsagt ha gitt en helt ny dimensjon og vært med å bygge opp et helt nytt område - men det toget er nok dessverre gått for lenge siden.

Mandag denne uken kunne samferdselsminister Knut Arild Hareide stå for åpningen av Ski stasjon. Hareide forventer at prosjektet vil bidra til fortetting og tettstedsutvikling – og dette vil garantert også skje. Det kan ta noe tid, men vi ser allerede effekter av hva som vil komme. Dette vil også bare virke selvforsterkende i tiden fremover.