Løvenskiold Handel-direktør Carl Otto Løvenskiold, varehussjef Atle Larsen og regiondirektør Ronald Lilleberg Karlsen åpnet nylig Maxbo Lillehammer. Foto: Roar Berg

Store ambisjoner hos nye Maxbo Lillehammer

Torsdag markerte Carl Otto Løvenskiold og varehussjef Atle Larsen åpningen av nye Maxbo Lillehammer, rett ved E6. – Vi har ambisiøse planer for regionen, sier Løvenskiold.

Maxbo har hatt varehus i Lillehammer sentrum siden 1995. Som byggevarehus har de historie helt tilbake til 1890, da E. Mengshoel startet opp på denne tomten. Siden den gang har utsalget hatt flere navn, før de ble en del av Maxbo-kjeden. Nå etablerer de seg på 3.450 kvadratmeter i Blåswixvegen rett ved motorveien, ved siden av Swix-utsalget.

Forventer vekst
– Lillehammerregionen er i vekst og har en spennende utvikling i vente. Spesielt er den omfattende hytteutbyggingen viktig for Maxbo å være med på, sier Carl Otto Løvenskiold.
Når Maxbo nå etablerer seg på nytt på Lillehammer, er ambisjonene høye. Antall ansatte øker fra 13 til 20, og det satses offensivt.
– Vi har utvidet varehusets størrelse betraktelig og forventer en betydelig økning i omsetning de kommende år, sier Atle Larsen, varehussjef ved Maxbo Lillehammer.

Stor konkurranse
Maxbo Lillehammer får en av områdets største drive-in-haller. I tillegg består varehuset av et 150 kvadratmeter stort proff-kontor, samt store malings- og gulvutstillinger som Maxbo har introdusert i sine andre store varehus. Maxbo Lillehammer vil også tilby sine kunder hytter, anneks og garasjer.
– Det er stor konkurranse i regionen, og da må vi tenke nytt og vi må tenke kvalitet. Vi satser på å heve kompetansen hos våre medarbeidere for å gjenreise faghandelen, sier varehussjefen i en pressemelding.