Stor vekst i detaljhandelen

Detaljhandelsbedriftene økte omsetningsvolumet med 4,7 prosent fra mai til juni i år, melder SSB.

Det viser volumindeksen for detaljhandel, justert for sesongvariasjoner.

Uten justering for sesongvariasjoner omsatte detaljhandelsbutikkene for 11,8 prosent mer i juni i år enn i juni i fjor, målt i volum. Butikkhandel med andre nye varer, som klær, sko, elektriske varer, møbler og byggevarer, hadde en volumvekst på 16,7 prosent.

Butikker med bredt vareutvalg, som i hovedsak består av kolonialforretninger, hadde en volumvekst på 8,2 prosent i samme periode. Lavest vekst hadde butikker med salg av apotekvarer, sykepleieartikler, kosmetikk og toalettartikler, med en økning på 2,9 prosent.
Verdivekst på 11,8 prosent

Totalt økte detaljhandelsbutikkene i Norge omsetningen i verdi (ikke justert for prisendringer) med 11,8 prosent i juni år sammenlignet med juni i fjor. Omsetningen i verdi for postordrehandel/internettsalg hadde en økning på 18,4 prosent. Butikker med bredt vareutvalg ellers, som blant annet sportsforretninger, hadde en økning i verdi på 18,1 prosent i samme periode.