Rådhusbrygge 2 i Oslo. Prosjekterende landskapsarkitekter: bar bakke landskapsarkitekter as. Foto: Tove Laulauten

Stor samling for landskapsarkitekter i Oslo

Landskapsarkitekter fra hele verden samles i Oslo fra 18. til 20. september for å drøfte aktuelle tema rundt byutvikling og landskapsarkitektur og se på Oslos offentlige rom og uteanlegg.

- Hovedfokus på årets kongress er ‘common ground’. Begrepet omfatter både vårt felles levested, som er kloden, så vel som våre felles oppholds- og ferdselssteder; det offentlige rom, fellesområder og allmenninger. Med dagens byutvikling der hver kvadratmeter i byen er kostbar og ettertraktet, er plassen mellom bygningene som landskapsarkitekturen tar seg av, under stort press. Allikevel er det akkurat dette rommet som skaper den gode byen å leve i, heter det i en pressemelding. Bytransformasjon, grønn mobilitet, gode og vakre landskapsrom og medvirkning av innbyggere er derfor aktuelle tema som belyses med foredrag, innlegg og befaringer. Begrepet ‘common ground’ blir også belyst som å ha felles forståelse, felles plattform, felles ansvar og rettigheter til felles goder som naturen og landskapet byr på.
Konferansen starter onsdag 18. september med en befaring på Bjørvika og et morgenbad i fjorden for villige deltakere. Taket på operaen, Sørenga, Dronning Eufemias gate og Barcode er noen av de offentlige rom som vil bli presentert og drøftet med både kvaliteter og utfordringer. På Youngstorget venter så en studentcharette med en performance under ledelse av den visuelle kunstneren Kurt Johannessen. Resten av åpningsdagen og på torsdag vil kongressen være på Oslo Kongressenter der internasjonale og norske landskapsarkiktektstjerner vil vise veien landskapsarkitekturen bidrar med å gjøre landskapet og uterommene som en del av bærekraftige samfunn. På to dager vil det til sammen i 40 sesjoner presenteres 270 innlegg av nasjonal og internasjonal interesse. 12 keynote speakers, deriblant internasjonale størrelser i faget som Anne Whiston Spirn, professor på MIT, Anita Berrizbeitia, professor på Harvard og franske Henri Bava, grunnlegger av Agence Ter, vil dele av sin kunnskap og presentere av sitt arbeid.

Torsdag vil den anerkjente kinesiske landskapsarkitekten Kongjian Yu være på kongressens litteraturcafé og presentere sin bok ‘A letter to the leaders of China’ der han engasjerer seg for en åpen samfunnsdebatt om byutvikling.

Fredag 19. september er det tilbud om hele 17 kyndige guidete turer rundt Oslos parker, uterom og offentlige rom. Byutviklingen og transformasjonen på Bjørvika, i Groruddalen, på Hovinbyen så vel som klassiske anlegg som Vigelandsparken og det botaniske hage er blant turmålene. Kongressen avsluttes med en mottakelse på rådhuset under ledelse av Oslos ordfører.

IFLA 2019 World Congress blir arrangert av den internasjonale landskapsarkitektforeningen IFLA i samarbeid med den norske landskapsarkitekturforeningen NLA. Arrangementet er fullbooket med 1.400 påmeldte deltakere, deriblant over hundre deltakere fra Kina. Det er hele 30 år siden kongressen sist ble arrangert i Norge og i 2018 ble den holdt i Singapore. IFLA 2019 World Congress er partner til Oslo miljøhovedstad 2019 og er også en hyllest til 100-årsjubileet for høyskoleutdanning i landskapsarkitektur i Norge og 90 år jubileet for NLA.