- Vi fikk på møtet fortalt om prosjektet og klargjort en del punkter for bransjen. Samtidig fikk vi inn en rekke gode innspill som vi vil ta med oss videre i prosessen, sier Stein Tosterud.

Stor oppslutning rundt Betongløftet

En rekke av lederne i den norske betongbransjen var onsdag til stede i Ingeniørenes Hus for å høre hvilke krav som vil settes til fremtidens byggematerialer, men ikke minst fikk de også høre mer om den store fellessatsingen Betongløftet som nå er i ferd med å bli lansert.

Målet med Betongløftet er å bidra til utvikling rundt hvordan man kan produsere, levere og bygge med betong i 2030 i forhold til økt bærekraft. Planen er at dette i stor grad skal synliggjøres gjennom å bruke forbildeprosjekter.

Etablering av programstyre og programleder i Betongløftet vil skje allerede i februar og det legges opp til en større bransjeworkshop som skal utarbeide mål og kriterier for de valgte prioriteringer innen bærekraft og forbildeprosjekter i mars. I april legges det opp til en kick-off og start av Betongløftets første prosjekter.

Stein Tosterud i Unicon vil komme til å ta en rolle som leder i det kommende programstyret i Betongløftet. Han er godt fornøyd med oppmøtet og responsen på betongledermøtet onsdag.

- Vi fikk her fortalt om prosjektet og klargjort en del punkter for bransjen. Samtidig fikk vi inn en rekke gode innspill som vi vil ta med oss videre i prosessen, sier Tosterud.

De arbeider nå med å få på plass en programleder.

- Vi ser behovet for at dette blir en person som skal bruke rundt 20 prosent av sin arbeidstid fast dedikert til dette arbeidet og som skal lønnes gjennom prosjektet, legger Tosterud til.

Aktørene i betongbransjen ønsker å få frem et mer nyansert bilde av bærekraft og byggematerialer.

- Dette er starten på en prosess for å få til noe sammen for fremtiden. Det er ikke åpenbart at betong blir oppfattet positivt i en miljøsammenheng. Derfor må vi være synlige fremover for å vise betongens fortreffeligheter innen bærekraft og miljø. Det innebærer at en annen form for dokumentasjon for materialer og konstruksjoner er helt nødvendig for fremtiden, uttalte Tosterud, som roste trebransjen for hva de har fått til innen dette feltet.

- Jeg håper vi også klarer å vise frem mulighetene innen i betong og at vi får frem substansen i argumentene våre, sa han. Tosterud pekte samtidig på at vi trenger mindre følelser og mer fakta i miljødebatten.