Stor kontrakt til Prima-Hus

Prima-Hus har inngått kontrakt med Nye Vikhov Utbyggingsselskap AS om bygging av 95 leiligheter på Vikhamar.

Prima-Hus AS har inngått kontrakt med Nye Vikhov Utbyggingsselskap AS om bygging av 95 leiligheter fordelt på 4 terrasseblokker på Vikhamar i Malvik kommune. 1. byggetrinn (Kvartetten) omfatter 33 leiligheter. Byggearbeidene er beregnet startet opp i september 2005 og forventes å gå over ca. 3 år. Kontraktsverdi 98 mill. kr.