Stor jernbanekontrakt til Baneservice

Tirsdag 6. februar signerte Bane NOR en ny kontrakt med Baneservice AS om ballastrensing på alle jernbanestrekninger. Arbeidet starter opp på Ofotbanen til sommeren

Baneservice hadde kontakten også i forrige periode. Kontraktsperioden er tre år.

- Baneservice har levert tjenester til jernbanen gjennom mange år og vi er glade for at det gode samarbeidet fortsetter, sier konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane NOR i en pressemelding.

- Kontraktsverdien er på 386 millioner kroner og dette er den største enkeltkontrakten vi har inngått med Baneservice. Vi er meget glade for å komme i mål med denne kontrakten, sier Ingvild Storås administrerende direktør i Baneservice.

– Kontrakten treffer vår kjernevirksomheten både når det gjelder utstyr og vår faglige spisskompetanse. Den vil styrke vår posisjon som den ledende jernbanetekniske entreprenøren i Norge, legger hun til.

Ballastrensing blir gjort for å fornye ballasten som sporet ligger i. I løpet av årene blir pukken etter hvert knust av togtrafikken og sammen med annen forurensing som for eksempel løv, blir ballasten bestående av for mye finstoffer. Dette kan gjøre sporet ustabilt og utsatt for feil.

Ballastrenseverket ledsages av en rekke maskiner, blant annet lokomotiv og pukkvogner som frakter vekk massen som graves ut under sporet, pakkmaskin, ballastfordeler, sporstabilisator og et eget pukktog som tilfører ny pukk.