Stor interesse og aktivitet i OSCAR-prosjektet

FOU-prosjektet Oscar, «Verdi for eier og bruker av eiendom – hva kreves i tidligfase og gjennomføringsprosess?» får stadig flere partnere og har med sin partnersammensetning stor bredde i byggenæringen.

I den senere tiden har Caverion, Schneider Electric, Bunde Gruppen og Coor Service Management gått inn i prosjektet.

- Med de nye partnerne har OSCAR en god representasjon av bredden i byggenæringen. Dette er viktig for prosjektet, da alle er bidragsytere til verdiskaping for eier og brukere av bygg, forteller leder av delprosjektet nettverk og formidling, Svein Bjørberg fra Multiconsult.

Den statlige eiendomssektoren i prosjektet representerer en betydelig investerings- og eiendomsportefølje opp mot 10 mill. m 2 bygninger.

Aktivitetene i prosjetket er mange, og mye er under oppstart. Spesielt fremheves en stor bredde i prosjektet med studenter. Ved Høyskolen i Oslo og Akershus (HiOA) er det nå engasjert åtte bachelorstudenter, ved NTNU fem masterstudenter, samt tre studenter tilknyttet i Kosovo. I tillegg har OSCAR-prosjektet knyttet til seg en nærings-phd student ved NTNU i samspill med «Speed-up» prosjektet og en phd-student i Slovenia. Mange flere vil bli involvert gjennom prosjektperioden som er ut 2017.

Prosjektet har opprettet egen hjemmeside, www.oscarvalue.no. Her legges det ut informasjon fra prosjektet fortløpende, blant annet innholdet i alle studentoppgavene.