Stor interesse for Byggedagene

Påmeldingene til Byggedagene strømmer inn. Det er tydelig at mange har merket seg programmet som tar opp viktige saker for norsk byggenæring. Byggedagene har blitt et begrep for mange. Det er ingen andre arrangement i byggenæringen som samler så mange toppledere og beslutningstakere. Det at det også kommer mange beslutningstakere fra det offentlige Norge, er selvsagt viktig.

 

På Byggedagene i fjor ble RIF-prosjektet «State of the Nation» presentert. Sjelden eller aldri har vi hatt et prosjekt i byggenæringen som har fått større mediedekning og oppmerksomhet. Det er selvsagt viktig at dette følges opp. Næringen har et stort ansvar for å holde trykket på disse spørsmålene til en hver tid.

Agenda 2011 er temaet for Byggedagene. Agenda er jo et ord som utledet av det latinske agendum «som bør gjerast». Sjeldent har vi funnet en mer passende og tidsaktuell overskrift. Da er det også hyggelig at en av dem som så hva som skulle ”gjerast” - tidligere samferdselsstatsråd Kjell Opseth kommer fra Førde til Byggedagene. Han har sikkert noen ”pauli ord” å komme med også til det som preger dagens debatt.

Det er ny optimisme i byggenæringen. Oppgavene er mange og store i et land som opplever et stadig tøffere klima. Ellers diskuteres det livlig om allerde mange nye velmenende krav og tiltak som myndighetene kommer med. Dette blir også tema i tillegg til BIM og BuildingSMART for å nevne noe.

På dag to lanserer Skattedirektoratet en ny kampanje om svart arbeid. I den forbindelse vil man gjenta viktigheten av å ha en seriøs byggenæring. Da er det også viktig å ta opp betydningen av kunnskap og kompetanse.

Ellers er det alltid mange som vil delta på ByggeGalla-arrangement med priser, god mat og underholdning. Som en avslutning på Byggedagene arrangeres det også et Birken-seminar. Byggeindustrien er sammen med Norcem og Leca hovedsponsor for Birkebeiner-arrangementet.

Det er også en egen utstilling i tilknytning til Byggedagene.

Les mer om Byggedagene her:

http://www.bygg.no/2011/01/naa-kan-du-melde-deg-paa-byggedagene