Foto: NVE

Stor fare for snøskred i Trøndelag og Nordland

Kraftig regn og mildt vær på et ustabilt snødekke fører til stor og meget stor snøskredfare for nordlige deler av Trøndelag og Nordland.

– Kombinasjonen av ustabilt snødekke, nedbørmengder og bratt terreng gjør at vi fortsatt vurderer skredfaren lørdag til å kunne komme opp i faregrad 5 – meget stor snøskredfare - i region Helgeland, sier vaktleder Emma Julseth Barfod i NVEs snøskredsvarsling.

I resten av Nordland og i Nord-Trøndelag vil faregraden være stor eller nivå 4.

– Her venter vi også mange middels store og noen store naturlig utløste skred. Skred kan ramme vei og utsatt infrastruktur sier vaktlederen.

NVE anbefaler folk å unngå all ferdsel i eller i nærheten av skredterreng.

Det er første gang i Norge at NVE varsler faregrad 5 for snøskred.

Flere skred

– Det har gått flere skred i Nordland gjennom natten og morgenen. Tre av dem har gått over veier. Heldigvis er ingen personer kommet til skade, men politiet understreker budskapet fra i går kveld. Skredfaren er ekstremt stor i Nordland. Hold dere hjemme i helga! skriver Nordland politidistrikt på Twitter fredag.

NRK meldte at en strekning på 300 til 400 meter på E6 i Gratangen var sperret av snø etter to ras, men i 13.30-tiden var veien igjen åpen for trafikk.

Fylkesberedskapsrådet møttes fredag for å diskutere situasjonen.

– Hele samfunnet er berørt av dette. Det er 21 kommuner i Nordland som er varslet og er i en kritisk situasjon. De har fått varsel om å gå gjennom sine beredskapsplaner og tenke gjennom situasjonen om veistrekninger skulle bli stengt, sier fylkesmann Hill-Marta Solberg.

Sørpeskred og veier

Vakthavende hydrolog ved jordskredvarslingen, Ann-Live Øye Leine, sier at vi også kan vente sørpeskred som følge av regnværet som er ventet i Trøndelag og Nordland.

– Hold avstand til elve- og bekkeleier, og vær særskilt på vakt dersom snøen er blåaktig og vannmettet råder hun.

Vegvesenet advarer om at store skred kan treffe utsatte veistrekninger og anbefaler å følge med på veivesenets hjemmeside. Lokale brøytesjåfører følger med på veinettet kontinuerlig for å overvåke situasjonen.

I Troms og på Nordvestlandet ventes betydelig skredfare (faregrad 3) lørdag, mens det andre steder i landet er moderat fare for snøskred (faregrad 2). Felles for de fleste regionene er at det er våte snøskred som er hovedproblemet, med fortsatt fare for glideskred og skavlbrudd.

Der hvor det fremdeles er kaldt, som i Finnmark og på Svalbard, er skredproblemet tørre skred.

Sivilforsvaret i beredskap

Sivilforsvaret har økt beredskapen i forbindelse med snøskredfaren.

Nordland sivilforsvarsdistrikt forsterker Rana brann og redning ved å stille til disposisjon to snøscootere, søkestenger og skredvarslere.

I tillegg forflyttes to beltevogner med sjåfører fra Trondheim til Mo i Rana som også forsterkes med et ekstra telt.