Stoltenberg: Vi må tåle utenlandske investorer

Norge må tåle at utlendinger kjøper norske selskaper, mener statsminister Jens Stoltenberg. – Vi er jo selv ute i verden og investerer, sier han.

Om få uker kommer regjeringen med stortingsmeldingen som skal tegne opp framtidens eierskapspolitikk og hensikten med den. Men det er ingenting som tyder på at regjeringen ønsker å heve terskelen for utenlandske oppkjøpere for å sikre fortsatt norsk eierskap i viktige bedrifter.

Det ikke er noe mål å redusere det statlige eierskapet, men Norge må tåle at norske selskaper kommer på utenlandske hender, påpekte statsminister Jens Stoltenberg (Ap) da han talte til landsstyremøtet tirsdag ettermiddag.

– Vi sørger allerede for et betydelig statlig eierskap gjennom selskaper som Statoil, DnB, Hydro og Statkraft. Men vi kan ikke være for norske investeringer i utlandet og samtidig mot utenlandske investeringer i Norge, sier Stoltenberg til NTB.

Verdifulle utlendinger
I kjølvannet av Orklas salg av Elkem til kinesiske Bluestar, ytret nærings- og handelsminister Trond Giske (Ap) seg positivt om LOs krav om at det etableres et statlig eierkapitalfond. Der frykter man blant annet at også solenergiselskapet REC skal selges ut av landet og verdifull solenergikompetanse med det.

Et eierkapitalfond skal kunne brukes til å sikre norsk eierskap i strategisk viktige selskaper når det ikke finnes private, norske investorer som er store nok til å gjøre jobben, ifølge LO.

– Seriøse utenlandske selskaper og miljøer som vil investere i norske virksomheter er ingen trussel, men et verdifullt tilfang som vi skal ønske velkommen, sier Stoltenberg.

Enklere regelverk
Han lanserte tirsdag en ny politikk som skal gjøre hverdagen enklere for norsk bedrifter, og varslet tallfestede mål og konkrete tiltak og planer. Politikken oppsummerte han i seks punkter: kunnskap, forskning og innovasjon, forenklinger for bedriftene, opprustning av infrastruktur og mer aktivt statlig eierskap.

– I løpet av våren vil vi legge fram et tallfestet mål for å redusere kostnadene bedriftene har for å følge opp krav fra myndighetene. Det skal følges av konkrete tiltak og planer for å nå dette målet, sa Stoltenberg i sin tale til partiets landsstyre tirsdag.

Statsministeren trakk også fram statlig satsing og tilrettelegging innenfor energi, skipsfart og fiskeri og havbruk. Som vanlig gjentok han at det er nødvendig med orden i økonomien for å sikre konkurranseevnen.

Ideologisk oppgjør
Statsministeren innledet sin tale med et nytt ideologisk oppgjør med høyrepartiene. Han slo fast at velferdsstaten ikke har kommet av seg selv, men er et resultat av politiske valg og en satsing på fellesskapet fremfor store skattelettelser.

– Ingen må tro at de nordiske velferdsstatene er et naturgitt geografisk fenomen. De er et resultat av politiske beslutninger som mange har bidratt til, men der sosialdemokratene har vært en avgjørende drivkraft. Det er feil å fremstille det som et apolitisk prosjekt. Velferdsstaten er et politisk prosjekt som er kommet som et resultat av politiske valg, sa han.

Han karakteriserte høyresiden som en bremsekloss på flere områder og trakk spesielt fram arbeidet for likestilling.