Stoltenberg lover økt fagforeningsfradrag

Fagforeningsfradraget skal økes, lovte statsminister Jens Stoltenberg (Ap) da han snakket til YS-konferansen i Oslo tirsdag.

Statsministeren var imidlertid rask med å presisere at løftet ikke var noen lekkasje fra den rødgrønne regjeringens endringer i statsbudsjettet, som blir lagt fram torsdag denne uken. Dette er jo noe vi har lovet i Soria Moria-erklæringen. Skattefradraget for fagforeningskontingent skal dobles. Men jeg sier ikke nå hvor mye som eventuelt kommer i neste års budsjett. Vi har fire år på oss, sa Stoltenberg. Utflagging På spørsmål fra salen kunne statsminister og Ap-leder Stoltenberg ikke si noe som fjernet YS-medlemmenes bekymring for forslaget om utflagging av statlige arbeidsplasser fra hovedstaden til distriktene. Spørsmålet var så vanskelig på Soria Moria at Ap, SV og Sp ble enige om å utrede saken. Vi sier jo noe om dette i Arbeiderpartiets program, som ikke er helt likt med det SV og Sp sier. Men denne regjeringen består av tre partier. Fordelen med at vi er tre, er at vi har flertall, og da blir det slik som vi blir enige om, var Stoltenbergs ikke helt oppklarende svar. Minoriteter Stoltenberg roste YS for forslaget om å ta med innvandrere og minoriteter som et eget målpunkt i avtalen om et inkluderende arbeidsliv. Det er et godt forslag, sa Stoltenberg til konferansen. YS har til nå stått alene om å ville utvide IA-avtalen på dette punktet. Dialog Stoltenberg gjorde det ellers klart at den rødgrønne regjeringen er opptatt av å ha dialog med alle partene i arbeidslivet. Arbeiderpartiets tette bånd til LO er ikke til hinder for et nært samarbeid og en tett dialog med de andre arbeidstakerorganisasjonene. Jeg kan love dere at vi skal ha en tettere dialog med YS enn den forrige regjeringen hadde, sa han.