Stoltenberg: Full tillit til Navarsete

Statsminister Jens Stoltenberg (Ap) har full tillit til Sp-leder Liv Signe Navarsete. Han viser til at Sp har tatt ansvar og ryddet opp, og sier at saken ikke berører regjeringens arbeid.

Navarsete forsikrer at det ikke er flere lik i skapet. Hun er lettet over at Økokrim fritar styret for medvirkning til uriktige fakturaer.

Partilederen er likevel nøye med å understreke at partiet tar forelegget på 200.000 kroner fra Økokrim på største alvor. Det er tross alt konstatert brudd på bokføringsloven. Den formelle beslutningen om å vedta forelegget ble tatt av Sps sentralstyre fredag ettermiddag.

Hovedsynder for de ulovlige fakturaene, tidligere generalsekretær Ivar Egeberg, får en bot på 50.000 kroner, det samme gjør en ekstern kommunikasjonsrådgiver som Egeberg hyret inn. Begge vedtar uten å mukke.

Kriker og kroker
– Vi har hele tiden vært opptatt av å få fakta på bordet, og vi har bidratt til Økokrims behandling. Og Økokrim har vært inne i alle kriker og kroker. Det synes vi er bra. Vi vil gjøre opp for oss, sier Navarsete til NTB.

Nå skal all oppmerksomhet rettes mot politikken, landbruksmeldingen, regjeringsdeltakelsen, landsmøtet og valget til høsten. Sikkert også litt Lofoten, lokalsykehus og master. Sakene står i kø, men gåpåhumøret er tilbake for fullt.

Bare minutter etter at beslutningen til Økokrim forelå, stilte hun og de to nestlederne opp til det første av mange pressemøter utover fredagen.

– Vi har endret regelverk for gaver til partiet, vi har diskutert temaet i alle ledd i partiet, vi har skiftet revisor og nedsatt et etikkutvalg. Vi har gjort alt vi kan for å hindre at noe tilsvarende skal skje igjen, sier partilederen.

Uheldig
Lederen i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, Frps Anders Anundsen, sier det er beklagelig at et politisk parti blir dømt for brudd på bokføringsloven, og at saken er uheldig for tilliten til hele det politiske miljøet.

– Jeg merker meg at Økokrim mer eller mindre fritar sentralstyret for ansvar. Liv Signe Navarsete er strafferettslig frikjent, men en leder vil selvfølgelig alltid ha et ansvar. Jeg forstår godt hvis Navarsete både er litt lei seg i dag for dommen mot partiet og litt lykkelig for at hun selv har gått fri, sier Anundsen.

Da Sp betalte tilbake den ulovlige partistøtten på 700.000 kroner, frasa Navarsete seg sitt lederhonorar på 50.000 kroner for å avhjelpe den anstrengte økonomien. Dessuten ble det satt i gang kronerulling rundt i lokallagene.

Partilederen vil ikke svare på om hun også i 2011 må lede uten vederlag, men nestleder Trygve Slagsvold Vedum sier at en bot på 200.000 kroner «skal gå greit».

Frikjent
Partiledertroikaen vil ikke karakterisere tidligere generalsekretær Ivar Egebergs opptreden, men konstaterer tilfreds at det var på dette nivået de uriktige fakturaene om bidrag til fornybar kraft ble utskrevet.

– Det var en gruppe på utsiden av partiet som ble kontaktet av Egeberg, supplerer Slagsvold Vedum.

Navarsete sier at belastningene har vært store det siste halvåret.

– Samtidig som vi skulle håndtere gavesaken, har vi måttet drive tilnærmet normal politisk virksomhet som regjeringsparti. Det har krevd mye av mange. Men støtten fra partiet har vært enestående, sier partilederen.

Avtroppende nestleder Lars Peder Brekk skyter inn at partiet land og strand rundt har vist en fantastisk støtte og har stolt på ledelsen gjennom hele den vanskelige prosessen.